01.10.2021

Siostra Maryi została człononkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej

Szensztackie Siostry Maryi

Dzisiaj, w dniu rocznicy założenia Szensztackich Sióstr Maryi możemy się podzielić radosną informacją:

W dniu 29 września 2021, zostało w Rzymie oficjalnie podane do wiadomości, że

siostra M. Isabell Naumann

została mianowana

członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej.

Siostra M. Isabell jest asystentką prowincjalną dla Australii i Filipin. Jest rektorem Kościelnej Wyższej Szkoły Teologicznej (dla Australii, Nowej Zelandii i Oceanii), Katolickiego Instytutu w Sydney, profesorem zwyczajnym teologii systematycznej, a także profesorem nadzwyczajnym teologii systematycznej na Uniwersytecie Notre Dame w Australii.

Serdecznie gratulujemy siostrze M. Isabell

tego wielkiego zaszczytu i zapewniamy ją o naszej modlitwie w jej nowym odpowiedzialnym zadaniu, które będzie podejmować nie tylko w zakresie swojej teologicznej wiedzy, ale także jako członkini naszego świeckiego Instytutu. Fakt, że właśnie teraz jedna z naszych współsióstr została nominowana do tego zadania, jest dla nas znakiem Opatrzności Bożej.

Zadaniem tej Komisji

jest pomaganie Stolicy Świętej, w szczególności Kongregacji Nauki Wiary, w studiowaniu ważniejszych kwestii doktrynalnych.

Komisja jest złożona z teologów pochodzących z różnych szkół i narodowości, wyróżniających się przez wiedzę teologiczną i wierność Magisterium Kościoła. Członkowie – których liczba nie przekracza 30 – są mianowani przez Ojca Świętego na pięć lat, po zaproponowaniu ich przez Kardynała Prefekta Kongregacji Nauki Wiary i po konsultacjach z Konferencjami Episkopatów.

Komisja zbiera się na spotkaniu plenarnym przynajmniej raz w roku, ale może też wypełniać swoje funkcje na poziomie podkomisji. Wyniki studiów są przedstawiane Ojcu Świętemu i przekazywane dla użytku Kongregacji Nauki Wiary.

Wywiad z s. M. Isabell Naumann

Świadectwo s. M. Isabell na: „100 Jahre Frauen in Schönstatt“