„Jesteście moją obietnicą dla świata…” 

(o. Józef Kentenich)

01.10.1926

Założenie wspólnoty Szensztackich Sióstr Maryi przez ojca Józefa Kentenicha

1933

Wysłanie pierwszych sióstr do Południowej Afryki

1934

Początek gałęzi adoracyjnej we wspólnocie

1935

Wysłanie pierwszych sióstr do Ameryki Południowej (Brazylia i Argentyna)

1942-1945

Uwięzienie Ojca Założyciela przez narodowych socjalistów w wiezieniu w Koblencji oraz w obozie koncentracyjnym w Dachau

Zbudowanie przez wspólnotę Szensztackich Sióstr Maryi pierwszego szensztackiego sanktuarium filialnego w Urugwaju

1946

Wysłanie pierwszych sióstr do Polski

1946-1950

Ukonstytuowanie niemieckich i zagranicznych prowincji

Pierwsze odwiedziny Ojca Założyciela w Afryce Południowej oraz w Ameryce Południowej i Północnej

1948

Zatwierdzenie wspólnoty na prawie diecezjalnym, jako instytutu świeckiego, a następnie tymczasowe zatwierdzenie Instytutu na prawie papieskim

1949

Wysłanie pierwszych sióstr do Ameryki Północnej

1951

Wysłanie pierwszych sióstr do Australii

1951-1965

Próba ze strony Kościoła wobec Instytutu i Dzieła Szensztackiego

Wysłanie Ojca Założyciela poza Europę – do Milwaukee, w stanie Wisconsin w USA

1967

Jedyna Kapituła Generalna Instytutu, w której uczestniczył Ojciec Założyciel (Kapituła odbyła się w Szensztacie)

1968

Poświęcenie kościoła Trójcy Świętej na Górze Szensztat

Śmierć i pogrzeb Ojca Założyciela w kościele Trójcy Świętej

1975

Rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego ojca Józefa Kentenicha w Trewirze

1984

Wysłanie pierwszych indyjskich sióstr do stanu Karela w Indiach

1989

Wznowienie bezpośredniego kontaktu z siostrami w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, rozwój działalności w tych krajach

1994

Ostateczne zatwierdzenie Instytutu na prawie papieskim

Ostateczna aprobata Ustaw wspólnoty

Międzynarodowa pielgrzymka wspólnoty do Rzymu, spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II

1999

Rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego siostry M. Emilii Engel w Trewirze

2012

Dekret Ojca Świętego Benedykta XVI o heroiczności cnót siostry M. Emilii Engel