Kim jesteśmy

„Jesteście moją obietnicą dla świata…“

Ojciec Józef Kentenich, Założyciel

Dobrze, że tutaj jesteś!


Wędrówka po wirtualnej przestrzeni zaprowadziła Cię na stronę Szensztackich Sióstr Maryi.
Może jest to Twoje pierwsze spotkanie z nami? A może szukasz aktualnych informacji o naszej wspólnocie, bądź o naszej pracy w różnych krajach?

Cieszymy się, że tutaj jesteś!

Zapraszamy do rozejrzenia się.
To okazja, by nas bliżej poznać – dowiedzieć się, kim jesteśmy, po co jesteśmy,
jak żyjemy i z czego czerpiemy duchową moc.
Jeśli pragniesz dowiedzieć się więcej, czy nawiązać bezpośredni kontakt,
możesz do nas napisać, albo po prostu odwiedzić nas. Nasze drzwi są zawsze otwarte.

Serdecznie zapraszamy!

Siostra M. Joanna Buckley

przełożona generalna

W ruchu

Aktualności

w świecie

Please accept YouTube cookies to play this video. By accepting you will be accessing content from YouTube, a service provided by an external third party.

YouTube privacy policy

If you accept this notice, your choice will be saved and the page will refresh.