Co to jest Szensztat i jak powstał?

miejscowość

Szensztat (Schönstatt) to miejscowość, dokładniej mówiąc – część miasta Vallendar, koło Koblencji, w Niemczech. Wcześniej był tutaj klasztor Sióstr Augustianek. Na początku XX wieku przybyli na to miejsce Księża Pallotyni i w niedługim czasie zbudowali szkołę dla chłopców, którzy w ich wspólnocie pragnęli się przygotowywać do kapłaństwa oraz do pracy na misjach. W ten sposób rozpoczęła się historia „nowego” Szensztatu.

maryjne miejsce pielgrzymkowe

Szensztat to maryjne miejsce pielgrzymkowe. W odróżnieniu od wielu innych katolickich miejsc pielgrzymkowych, nie było tutaj żadnych „spektakularnych” początków, spowodowanych cudami.

Ojciec Józef Kentenich, ojciec duchowny w Domu Studiów należącym do Księży Pallotynów, w dniu 18 października 1914 roku, razem ze swoimi uczniami, zawarł po raz pierwszy oryginalne przymierze miłości z Maryją. Chłopcy ofiarowali Matce Bożej modlitwy i ofiary codziennego życia oraz dążenie do świętości. Prosili natomiast Maryję, aby z małej kapliczki św. Michała Archanioła w Dolinie Szensztat, wypełniała swoje zadanie Matki i Wychowawczyni wobec wielu ludzi.

Ze skromnych początków powstało miejsce łaski, znane w całym świecie. Od roku 1943 powstają w świecie ‘kopie’ tego pierwszego miejsca łaski. Obecnie istnieje w świecie około 200 sanktuariów szensztackich, zbudowanych jako wierne ‘kopie’ „Prasanktuarium” i czerpiących z tego samego źródła, jakim jest realizowane w życiu „przymierze miłości” z Maryją.

Maryja czczona jest w Szensztacie jako „Trzykroć Przedziwna Matka i Zwycięska Królowa”. Łaskami słynący obraz jest dziełem włoskiego artysty Luigi Crosio.

kościelnym ruchem

Szensztat jest kościelnym ruchem, duchową rodziną oddaną w służbie Kościołowi. Jest w niej miejsce dla kobiet i mężczyzn, dla świeckich i kapłanów, dla rodzin, dzieci i młodzieży. Istnieje ponad dwadzieścia wspólnot o różnych formach i stopniach życia wspólnotowego oraz związanych z tym zobowiązań. Wiele inicjatyw apostolskich, pedagogicznych i społecznych wychodzi od poszczególnych członków, bądź od wspólnot. Więzią jednocząca oraz źródłem siły jest dla wszystkich przymierze miłości.

Szensztat, jako ruch, pragnie „wprawiać w ruch”: Maryja daje niejako swoim partnerom przymierza udział w swoim trwałym macierzyńskim zadaniu, by także współczesnym czasom ofiarować Chrystusa. Także dzisiejsza kultura ma dzięki temu doświadczeniu przymierza otrzymać charakterystyczne rysy.

szkołą świętości

Szensztat jest także „szkołą świętości”. Oryginalna duchowość Szensztatu zakorzeniona jest w kościelnej tradycji:

  •  w życiu przymierzem z Bogiem, tak jak ono jest przedstawione w Piśmie Świętym i jak urzeczywistnia się w sakramentach Kościoła;
  • w wierze w „Boga życia“, w kochającą Opatrzność Bożą, która z miłością kieruje naszym życiem i naszą historią, zgodnie ze swoim planem;
  • w wierze w osobiste wybranie i posłannictwo, które wyznacza naszemu życiu cel i kierunek.

Pedagogika w tej szkole świętości stara się uzdalniać do poznania samego siebie oraz do skutecznego samowychowania, aby niezasłużony dar łaski chrztu świętego mógł się w pełni rozwinąć. Celem tej formacji są wolne i dojrzałe osobowości, przepełnione wielkoduszną miłością, które jako Boże dzieci czują się obdarowane i prowadzone przez Boga i w wolności starają się odpowiadać na ten dar.