13.03.2018

Pierwsza kobieta została przewodniczącą CIS w Sydney

s. M. Thomasine Treese

Arcybiskup Sydney, Anthony Fisher OP, mianował w dniu 2 lutego 2018 roku siostrę M. Isabell Naumann ISSM przewodniczącą Instytutu Katolickiego w Sydney (CIS)*.

Redakcja: Siostro M. Isabell, jest Siostra pierwszą kobietą, która jako przewodnicząca, kieruje papieską wyższą uczelnią teologiczną, która została założona i jest prawnie uznawana przez Stolicę Apostolską. Co to dla Siostry oznacza?

S. M. Isabell:

“Czuję się bardzo zaszczycona, że ks. arcybiskup Anthony Fisher powierzył mi to nowe zadanie. Dla mnie jest to przywilej, że mogę pracować z tak wybitną grupą kolegów i współpracowników w Instytucie, jak również ze studentami i seminarzystami z różnych seminariów i wspólnot życia konsekrowanego, z kandydatami do stałego diakonatu oraz ze świeckimi teologami”.

Redakcja: Jak widzi Siostra swoją misję na tym odpowiedzialnym stanowisku?

S. M. Isabell:

„Za przykładem ojca Józefa Kentenicha, Założyciela międzynarodowego Ruchu Szensztackiego, widzę swoją rolę, jako służbę dla innych, poprzez wspieranie prawdziwej, katolickiej, akademickiej kultury, w której wiedza akademicka jest ściśle związana z rozwojem wolnych i mocnych osobowości chrześcijańskich, dla dobra Kościoła i społeczeństwa”.

Redakcja: Siostro M. Isabell, składamy Siostrze serdeczne gratulacje i życzymy błogosławieństwa Bożego na nowe zadanie!

ECHA

Cieszymy się, z głosów, jakie dochodzą do nas w związku z mianowaniem s. M. Isabell. Np.:

„Ta nominacja jest wspaniałym wyborem, ponieważ profesor Naumann jest renomowanym wykładowcą, obdarzonym wielkim talentem, zarówno w dziedzinie nauki, jak również zarządzania”.

„Ta nominacja jest potwierdzeniem Siostry profesjonalizmu; jest świadectwem, że Instytut Katolicki docenił Siostry zdolności i znajduje to odbicie w Ruchu Szensztackim, który bardzo podziwiam”.


INFORMACJA

(*) Instytut Katolicki w Sydney (skrót: CIS) ma kluczowe znaczenie w archidiecezji Sydney oraz w Kościele w Australii. Siostra M. Isabell Naumann jest pierwszą kobietą na stanowisku przewodniczącej CIS od jego utworzenia w 1954 roku. CIS jest jedynym uznawanym rzymskokatolickim wydziałem [teologicznym] w kraju. Jako taki może on oficjalnie nadawać rzymskie tytuły naukowe. Przewodniczący Instytutu jest zatwierdzany przez Kongregację ds. Wychowania Katolickiego w Rzymie.

W roku 2017 zostało przyjętych na wydział 163 studentów. Siostra M. Isabell jest specjalistką w dziedzinie mariologii. Od 2005 roku prowadzi w CIS wykłady z teologii systematycznej, z priorytetem w dziedzinie eklezjologii. Była dziekanem studiów w „Seminary of the Good Shepherd“. W Rzymie jest także członkinią Papieskiej Rady ds. Kultury. Została mianowana na to stanowisko w 2008 roku przez papieża Benedykta XVI, a w 2014 roku ponownie mianowana przez papieża Franciszka.