01.03.2024

WYWYŻSZONY

MJF; M. Anastasia Brand, M. Florence Harder; Theresia Strunk
Deutschland

Marzec

Człowiek paschalny

jest osobą wewnętrznej radości.

Jest to radość płynąca z faktu, że, Bóg nas kocha. J. K

.

 

 

WYWYŻSZONY

Młody ojciec mówi o swojej córce: „Tak bardzo ją kocham. I oczywiście wiem, że to nie byłoby dobre, ale chciałbym ją chronić przed wszelkim nieszczęściem tego świata!”

«Nierozsądna» miłość.

Doświadczenie: jest ktoś, kto oddaje dla mnie wszystko.

Urzeczywistnia się to w tajemnicy Paschy. Nawet Bóg nie może zachować trudnych rzeczy z dala od swoich dzieci.

Jego droga polega na tym, że idzie z nimi

i pokazuje w ten sposób, że istnieje droga poprzez cierpienie, ciemność i noc.

Miłość jest silniejsza.

„Nawet gdy tego nie widzę i nie czuję, Ty działasz” – tak brzmi tłumaczenie jednej z pieśni pochwalnych (Sinach, Way Maker).

To odnosi się do Getsemani,
Golgoty.
I to potwierdza się w okrzyku radości w poranek wielkanocny.

Tak, „Ty torujesz nam drogę, jesteś Cudotwórcą, Dotrzymującym Obietnicy, Światłem w Ciemności!”.

Ty, Boże – ponieważ nas kochasz.

 

Fotos: Carolin Poppe, Schönstatt