01.02.2024

WSKAZÓWKA DLA DUSZY

MJF; M. Anastasia Brand, M. Florence Harder; Theresia Strunk
Deutschland

Luty

Jeśli chcemy właściwie wychowywać siebie i stać się odpornymi fizycznie,

musimy starać się «przetwarzać» nieprzepracowane wrażenia. J. K.

 

WSKAZÓWKA DLA DUSZY

Gruz i śmieci można znaleźć nie tylko w przyrodzie, ale czasami także w nas samych. Tak, tak wiele niewłaściwych spraw może osiąść w duszy, jeśli nie zostaną one przepracowane: Ostre słowa. Niszcząca krytyka. Doświadczenie odrzucenia. Porażka.

I co wtedy? Nigdy nie można się na tym zatrzymać! Kto darzy mnie szacunkiem? Gdzie doświadczyłem miłości? Co udało mi się ostatnio osiągnąć?

Sztuką jest umiejętność częstego przypominania sobie tych doświadczeń. Rozmyślać nad nimi w głębi serca. Jeśli to konieczne, „kąpać się w miłości”, dogłębnie ją przeżywać i w ten sposób przeciwdziałać trudnemu doświadczeniu dobrym doświadczeniem.

Jeśli to konieczne, „kąpać się w miłości”,

dogłębnie ją przeżywać i w ten sposób przeciwdziałać

trudnemudoświadczeniu dobrym doświadczeniem.

Wydobywanie na światło faktu, że jest się kochanym – to nie oznacza, że „ciemne plamy” znikają, ale zostają „rozjaśnione”. To także wiosenne porządki – i dobry trening dla większej odporności!

 

Fotos: Pixabay; Monika Strunk, Schönstatt