11.01.2024

„Pomóż nam upodobnić się do Ciebie …”

Szensztackie Siostry Maryi

Uroczystość obłóczyn

27 stycznia 2024 r.

w kościele adoracji na Górze Szensztat

 

Dziewięć młodych kobiet odkryło Boży plan miłości wobec ich życia. I postanowiły odpowiedzieć na to wezwanie, poświęcając swoje życie Bogu we wspólnocie Szensztackich Sióstr Maryi.

Andrea, Verónica, Małgorzata, Christy, Margreate, Belén, Estrella, Catalina i Nina

otrzymają strój Szensztackich Sióstr Maryi.

Jako motto tej uroczystości wybrały one prośbę z modlitwy o. Kentenicha, która jest skierowana do Matki Bożej:

„Pomóż nam upodobnić się do Ciebie…”

Odkryły one, że ich powołanie do całkowitego poświęcenia się Bogu było od wieczności przewidziane dla nich w Bożym planie.

   – Jest to droga związana z Szensztatem,
   – powołanie do bycia Szensztackimi Siostrami Maryi,
   – powołanie do uobecniania Maryi w świecie.

Towarzyszymy im naszymi modlitwami w tym ważnym etapie ich życia, a także prosimy o łaskę dla każdej i każdego z nas, abyśmy głębiej żyli naszym własnym powołaniem i posłannictwem.

Pod poniższym linkiem możliwe jest uczestnictwo w bezpośredniej transmisji z uroczystości:

https://youtube.com/live/RHX3XTyEknE