26.12.2023

„Ad maiora natus sum.“

S. María de los Angeles Aliatta
Schönstatt, Niemcy

„Do wyższych rzeczy jestem stworzona/y”

to jest przesłanie, które rozbrzmiewa w głębi ludzkiego serca.

„Do wyższych rzeczy jestem stworzona/y” – każda i każdy z nas jest powołany do czegoś wielkiego. W swojej miłości i miłosierdziu Bóg powołał nas do istnienia i przewidział dla nas plan miłości. Zaprasza nas do podążania za Nim, za Jego planem, który prowadzi nas do naszego prawdziwego szczęścia, do rozwinięcia wszystkich naszych sił, do pełnego rozwoju naszej miłości.

Zwykle odkrywamy ten oryginalny plan, przewidziany dla naszego życia, gdy jesteśmy młodzi. Bóg Ojciec pomaga nam go odkryć i podążać za nim, jeśli się na to otworzymy. Często wymaga to odważnego «skoku», decyzji na coś nowego, ale jest to «skok», który w głębi naszej duszy daje nam wielki pokój i niewytłumaczalne szczęście. Szczęście tak wielkie, że nie możemy go pojąć; radość, która objawia się w całej naszej istocie.

Tego właśnie doświadczyły Andrea, Verónica, Małgorzata, Christy, Margreate, Belén, Estrella, Catalina i Nina. Odkryły Boży plan miłości wobec ich osobistego życia. I postanowiły realizować ten plan w naszej Rodzinie – w Szensztackim Instytucie Sióstr Maryi.

Każdy, kto spotkał je w tym czasie, doświadczył ogromnej radości, która z nich promieniuje. Ta prawdziwa i głęboka radość wypływa ze świadomości: „Ad maiora natus sum”. Bóg dał im powołanie i osobiste posłannictwo.

W dniu 27 stycznia 2024 r., w kościele adoracji w Szensztacie odbędą się obłóczyny, podczas których otrzymają one suknię Sióstr Maryi. Jako motto zaproszenia postulantki wybrały prośbę z modlitwy o. Kentenicha, która jest skierowana do Matki Bożej:

„Pomóż [nam] upodobnić się do Ciebie …”

Odkryły one, że ich powołanie do całkowitego poświęcenia się Bogu było przewidziane w Bożym planie od wieczności. Jest to droga związana z Szensztatem, powołanie do bycia Szensztackimi Siostrami Maryi, powołanie do uobecniania Maryi w świecie.

Towarzyszymy im naszymi modlitwami w tym ważnym etapie ich życia, a także prosimy o łaskę dla każdej z nas, abyśmy głębiej uświadomiły sobie, że „jesteśmy stworzone do czegoś wielkiego”.

W ten sposób również my możemy głębiej żyć

naszym oryginalnym powołaniem i posłannictwem.