28.11.2023

Pracownia krawiecka „Dobra Przyszłość”

S. M. Françoise Nimibona, Bujumbura
Burundi

Wręczenie certyfikatów w Burundi

W 2021 r. wspólnota Szensztackich Sióstr Maryi w Burundi (Afryka Środkowa) otworzyła szkołę szycia o nazwie

„AKAZOZA KEZA” – „DOBRA PRZYSZŁOŚĆ”.

Ośrodek ten jest skierowany do kobiet i dziewcząt na poziomie szkoły podstawowej, które chcą nauczyć się tego zawodu, aby poprawić warunki swojego życia i życia swoich rodzin.

Rozwijanie umiejętności osobistych

Oprócz zawodu krawcowej, szkolenie koncentruje się na przygotowaniu do życia w społeczności, na duchu kreatywności oraz stara się rozwijać talenty i zdolności poszczególnych osób. Ubóstwo często uniemożliwia ludziom rozwój i wzrastanie w wierze. Szkoła szycia umożliwia kobietom rozwijanie pozytywnych wizji. Każda kobieta opracowuje plan samofinansowania i rozwija projekt.

Uroczystość z wręczeniem certyfikatów

Już czwarta grupa kobiet ukończyła program szkoleniowy, a każda z nich otrzymała certyfikat podczas uroczystej ceremonii.

Na początku kobiety wraz z rodzinami i innymi gośćmi uczestniczyły w dziękczynnej Mszy świętej. W swoim kazaniu ojciec Dismas podkreślił znaczenie zawodu krawca. Powiedział: „Ubieracie niebo i ziemię. Dziewica Maryja w swoich objawieniach ukazuje się przyodziana. Także Ona szyła dla Jezusa i odziewała Go”.

Dał również radę, aby nie pracować jak inni ludzie na świecie, którzy starają się tylko zarabiać pieniądze, bez względu na koszty, ale pozostać uczciwymi, prawdziwymi i sprawiedliwymi.

Prezenty od Matki Trzykroć Przedziwnej

Następnie wszyscy obecni zajęli miejsca w głównej sali. Juliette Kavabuha zabrała głos i złożyła absolwentkom serdeczne gratulacje i rady. Przypomniała im, że ten dzień jest jednym z darów, które daje nam Matka Trzykroć Przedziwna i poprosiła kobiety, aby w swoim otoczeniu ukazywały ducha, którego otrzymały w tym ośrodku. Centrum kształciło je nie tylko w krawiectwie, ale otrzymały także wykształcenie duchowe.

Wyraz radości

Jedna z 17 kobiet, które wzięły udział w kursie szycia, zabrała głos, aby wyrazić swoją radość. Wyraziła swoje serdeczne podziękowania dla osób odpowiedzialnych w ośrodku „Akazoza Keza” oraz dla nauczycielki, która włożyła serce i duszę w prowadzeniu kursu. Podziękowała również swoim koleżankom, które razem z nią uczestniczył w kursie, za dobre relacje, jakie panowały między nimi przez ostatnie sześć miesięcy. W dowód wdzięczności podarowała im obraz św. Józefa, który będzie im towarzyszył w ich zawodzie krawcowej.

Sala szkoleniowa za mała

Siostra M. Françoise również zabrała głos. Wyjaśniła, jak zrodził się ten pomysł: Wspólnota Szensztackich Sióstr Maryi zauważyła biedę w kraju, zwłaszcza w rodzinach, oraz że ta bieda zagraża szczególnie wielu kobietom i dziewczętom. To zrodziło pomysł założenia centrum szycia, aby wspierać kobiety i dziewczęta, które tego potrzebują. Poinformowała, że mają dziesięć maszyn do szycia, ale sala szkoleniowa jest bardzo mała i wciąż jest wiele kobiet, które chcą się uczyć.

Na koniec studentki z Szensztatu pogratulowały absolwentkom tańcem. Uroczystość zakończyła się wielką radością przy wspólnym orzeźwiającym napoju.

Zdjęcia: s. M. Lisette Seiter, Bujumbura, Burundi