18.10.2023

Bądź świadkiem tej wiadomości!

Postulantki Szensztackich Sióstr Maryi
International

My – postulantki Szensztackich Sióstr Maryi –

miałyśmy możliwość uczestniczenia w Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie, gdzie młodzi ludzie z całego świata spotkali się z papieżem Franciszkiem w dniach od 1 do 6 sierpnia 2023 roku. Pośród spotkań, koncertów, katechez i świadectw życia wyczuwalna była radość z wiary w Boga i bycia przez Niego kochanym.

Podczas tych ŚDM papież wyjaśnił istotne przesłania, które chcemy wam przekazać. Chcesz je usłyszeć?

Kliknij na wideo i bądź świadkiem tego przesłania!