27.07.2023

„Aby wszyscy stanowili jedno”
(J 17:21)

Siostra Antje-Maria Wunderwald
Schönstatt

„Chcemy być jeszcze bardziej

jednym sercem i jedną duszą”. o. J. Kentenicha

Kierownictwo wspólnot: Pań Szensztau, Szensztackich Sióstr Maryi i Szensztackiego Związku Kobiet, spotyka się regularnie, aby dzielić się doświadczeniami i przy tej okazji wspólnie odnawiana jest koronacja Matki Bożej w Kaplicy Założyciela. Po raz pierwszy koronacja odbyła się w 1969 roku. Dla naszego wspólnego założyciela, o. J. Kentenicha, ważna była wewnętrzna jedność jego wspólnot, dlatego w 1966 r. wyraził życzenie: „Chcemy być jeszcze bardziej jednym sercem i jedną duszą”.

Na tegoroczne spotkanie zaproszone zostały także inne członkinie tych trzech wspólnot szensztackich. Uroczystość była podzielona na trzy części i rozpoczęła się w Domu Regina: Msza św. w kaplicy domowej, wspólna kolacja z możliwością rozmowy oraz – punkt kulminacyjny – uroczystość odnowienia koronacji w Kaplicy Założyciela.

Msza Święta w Domu Regina

W Domu Regina byłyśmy oczekiwane i zostałyśmy serdecznie przywitane. Teksty formularza mszalnego „Maryja, Matka Jedności” uświadomiły nam sens naszego bycia razem i wskazały, że jesteśmy zjednoczone w przymierzu miłości z Matką Bożą. Także pieśni dotyczyły tematu jedności i zostały pięknie wykonane przy akompaniamencie gitary. Eucharystii przewodniczył o. José Melo, dyrektor duchowy Pań Szensztatu, a wraz z nim koncelebrował ks. dr Bernd Biberger, dyrektor generalny Sióstr Maryi.

W homilii o. Melo podkreślił, że dla Jezusa jedność jest wewnętrzną więzią i wewnętrznym byciem jedno. Sam Jezus jest tym, który nas jednoczy. W swoim Sercu prowadzi wszystkich do Serca Boga Ojca i właśnie w celebracji Eucharystii otrzymujemy łaskę „wspólnoty”.

P. Melo wspomniał o dwóch proroczych znakach, które możemy rozpoznać w kontekście odnowienia koronacji jako wezwanie do jedności i świadectwo nadziei:

Maryja jest Matką Jedności, co wyraża także krzyż jedności. Kradzież krzyża w sanktuarium w Bellavista na początku kwietnia zwraca naszą uwagę na jedność więzi, na cud jedności Rodziny, na posłannictwo Maryi jako Królowej Jedności. Dzisiaj prosimy, aby Maryja została ukoronowana w nas i pomogła nam stać się jednością w Chrystusie Jezusie. Drugi znak mówi nam o Maryi jako Królowej Jedności i Pojednania między narodami. W dniu 23 lipca Maryja zostanie ukoronowana w Polsce, w Kietrzu (dawniej: Katscher), w kaplicy MTA, wybudowanej przez bł. ks. Ryszarda Henkesa SAC. W tym miejscu, gdzie doświadczono dramatycznych konsekwencji podziału narodów po II wojnie światowej, powstaje ośrodek służący budowaniu jedności i pojednania. To znak nadziei.

P. Melo wyraził na koniec życzenie, abyśmy dzisiaj otrzymali łaskę wzrastania i życia we wspólnocie miłości.

Rodzinne świętowanie

Po Mszy Świętej zebrałyśmy się na kolacji w dużej jadalni, którą wypełniły członkinie różnych wspólnot. Była to okazja do wspólnych rozmów i spotkania.

Następnie wyruszyłyśmy na Górę Szensztat, aby uczestniczyć w najważniejszym wydarzeniu tego wieczoru. Inne członkinie naszych trzech wspólnot żeńskich zebrały się w tym celu w kościele adoracji.

Spojrzenie na historię

Koronacja Matki Bożej odbyła się po raz pierwszy w kaplicy Ojca Założyciela w 1969 roku, rok po śmierci Ojca Kentenicha. Podobnie jak cały Ruch Szensztacki, również wspólnoty żeńskie musiały znaleźć swoją własną drogę, aby w jedności z Założycielem realizować powierzoną im misję wobec kobiet we współczesnym świecie.

Panie Szensztatu i Siostry Maryi chciały wspólnie powierzyć tę sprawę Matce Bożej. Wyrazem tego była koronacja Matki Bożej i przekazanie Jej odpowiedzialności za to zadanie. Tej koronacji dokonano świadomie w miejscu, w którym o. Kentenich został powołany do wieczności. Pięć lat później Związek Kobiet oficjalnie przyłączył się do koronacji. Symbolika korony wyraża trwałą oryginalność wspólnot i jedność we wspólnej misji. Każda wspólnota i każda osoba jest wezwana do wniesienia swojego charyzmatu i swoich zdolności oraz do udziału w posłannictwie Szensztatu w Kościele.

Odnowienie koronacji

Zasadnicze intencje pierwszej koronacji pozostają te same. Są jedynie uzupełniane w kontekście bieżących potrzeb i wyzwań. Dzisiejsza uroczystość została przygotowana przez mały zespół członkiń trzech wspólnot.

Razem powierzyłyśmy naszej Matce i Królowej aktualne wyzwania w Rodzinie Szensztackiej, w Kościele i w świecie, zanim ponownie duchowo przekazałyśmy Jej koronę.

Zostałyśmy na nowo posłane w naszą codzienność ze słowami o. Kentenicha:

“Możemy teraz iść przez życie z niezachwianym spokojem. Co ofiarujemy Matce Bożej? Naszą bezgraniczną ufność. Nie polegam już na własnych siłach, ale ufam Bożej mocy, która objawia się w osobie ukochanej Matki Bożej.

Dlatego powinna nas wypełniać niezachwiana, bezgraniczna ufność”

(Słowa Założyciela z okazji koronacji MTA w Maria Rast, 2.07.1950).