23.07.2023

Pielgrzymi ŚDM z USA w drodze do Szensztatu

S. M. Deanne Niehaus
USA

Maryja wyruszyła w drogę

 

W dniu 20 lipca br. 19 młodych kobiet i dwie nasze siostry wyruszyły w pielgrzymkę na Światowe Dni Młodzieży 2023! Przy powiewających flagach i bijących dzwonach zostały one wysłane z naszego sanktuarium w Waukesha, WI, w dwutygodniową podróż na drugą stronę oceanu.

Ich pierwszym miejscem pobytu będzie Szensztat w Niemczech, gdzie odwiedzą Prasanktuarium i wiele innych ważnych miejsc w historii Szensztatu. Odwiedzą także Koblencję-Metternich, gdzie żyła i zmarła s. M. Emilia – jedna z naszych pierwszych sióstr; Gymnich, gdzie urodził się i został ochrzczony nasz założyciel, o. Józef Kentenich oraz Kolonię – z jej słynną katedrą. Ich podróż ostatecznie zakończy się w Lizbonie w Portugalii, gdzie dołączą do ponad 1000 młodych osób z całego świata, należących do Szensztatu, i razem z nimi będą uczestniczyć na międzynarodowym spotkaniu oraz w pielgrzymce do sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej.

Następnie wezmą udział w wydarzeniach Światowych Dni Młodzieży, a na początku sierpnia wrócą do domu.

Módlmy się o ich bezpieczeństwo, o owocną pielgrzymkę oraz o obfite błogosławieństwo dla nich i dla wszystkich, których zabierają ze sobą w swoich sercach.

________________________________________

Orędzie OJCA śWIĘTEGO Franciszka na Światowy Dzień Młodzieży 2023:

„Maryja wstała i poszła z pośpiechem” (Łk 1, 39)

Jaki „pośpiech” wprawia was w ruch, drodzy młodzi? Co sprawia, że czujecie się wezwani do tego, by się ruszyć – tak bardzo, że nie jesteście w stanie ustać w miejscu? Tak wiele osób – doświadczonych m.in. rzeczywistością pandemii, wojny, przymusowej migracji, ubóstwa, przemocy, kataklizmów – zadaje sobie pytanie: dlaczego mnie to spotyka? Dlaczego właśnie mnie?

Dlaczego teraz?

Tymczasem kluczowe pytanie naszej egzystencji brzmi: dla kogo jestem? (por. Posynodalna Adhortacja apost. Christus vivit, 286).

Pośpiech młodej kobiety z Nazaretu jest pośpiechem właśnie tych, którzy otrzymali nadzwyczajne dary od Pana i nie mogą powstrzymać się przed dzieleniem się nimi, przed rozlewaniem na innych ogromnej łaski, której sami doświadczyli. Jest to pośpiech tego, kto umie przedkładać potrzeby innych ponad własne. Maryja jest przykładem młodej osoby, która nie traci czasu, próbując zwrócić na siebie uwagę lub poszukując uznania innych – jak zdarza się to wówczas, gdy uzależniamy się od „polubień” w mediach społecznościowych – ale wyrusza w poszukiwaniu najbardziej autentycznych więzi, wypływających ze spotkania, z dzielenia się, z miłości i służby…

Moim przesłaniem dla was, młodych,

 i zarazem wielkim przesłaniem, które niesie Kościół jest Jezus! Tak, tym przesłaniem jest On sam, Jego nieskończona miłość wobec każdego z nas i Jego zbawienie i nowe życie, które nam dał.

Maryja jest dla nas wzorem,

jak przyjąć w naszym życiu ten ogromny dar i jak ogłaszać go innym, stając się tymi, którzy niosą cierpiącej ludzkości Chrystusa, Jego współczującą miłość i hojną służbę. (…)

Drodzy młodzi, (…) czas na powstanie jest teraz! Powstańmy w pośpiechu! I tak, jak Maryja, nieśmy w sobie Jezusa, by móc głosić Go wszystkim! W tym pięknym okresie waszego życia, idźcie naprzód i nie odkładajcie tego, co Duch może w was dokonać!

Rzym, 15 sierpnia 2022 r.

 

Cały tekst orędzia można przeczytać tutaj:
 Źródło: Mary arose and went in haste