Dziś pozyskaliśmy wiernego orędownika u Boga. Papież senior Benedykt XVI zakończył swoją misję na ziemi, aby kontynuować ją z nieba. Jego pontyfikat trwał od dnia jego wyboru, tj. od 19 kwietnia 2005 roku do 28 lutego 2013 roku. Wraz z całym Kościołem wyrażamy naszą wdzięczność za jego życie, które nacechowane było miłością do Kościoła.

Od czasów, gdy Józef Ratzinger był kardynałem w Bawarii, Bóg połączył jego życie z misją Szensztatu. Istnieje wiele opowiadań, które można byłoby w związku z tym przytoczyć. Zacytujemy tylko kilka. Nie są to może wielkie wydarzenia, ale ukazują one więź papieża Benedykta XVI z Rodziną Szensztacką.

Przymierze miłości, które zawarł ojciec Józef Kentenich

 Benedikt

Gdy kardynał Ratzinger mieszkał w Niemczech, zawsze był blisko Rodziny Szensztackiej. Wielokrotnie odwiedzał Szensztat, odprawiał tutaj Mszę św., modlił się w Prasanktuarium i nawiedzał grób ojca Kentenicha. Siostra Maryi była też jego sekretarką.

W 1985 roku, gdy Rodzina Szensztacka przeżywała stulecie urodzin swojego Założyciela, ojca Józefa Kentenicha, kardynał Ratzinger powiedział w jednej z homilii:

„Pośród konfrontacji wielkich tego świata, to wydarzenie, przymierze miłości, które zawarł Józef Kentenich, było czymś ukrytym, mało znaczącym, wydarzeniem prywatnym. Wydawało się, że nic nie może się zmienić w sposobie, w jaki świat zaczął zmierzać do samozagłady. Ale to właśnie z tego przymierza wyrosło coś żywego, (…) rodzina Jezusa Chrystusa, ponad granicami tych, którzy zagrażali sobie nawzajem, rodzina, która rozprzestrzeniła się na cały świat, tkając ponad granicami sieć miłości, sieć dobra”.

Jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary, kardynał Ratzinger utrzymywał nadal tę więź i kilkakrotnie odwiedzał sanktuarium Cor Ecclesiae w Rzymie na osobistą modlitwę. Wielokrotnie odprawiał tam Mszę św. W roku 2005 został wybrany na następcę św. Piotra i przyjął imię Benedykt XVI.

Błogosławieństwo obrazu MTA dla sanktuarium

 Benedikt

Gdy w 2007 roku przybył do Brazyli, przy wejściu do jego rezydencji w klasztorze św. Benedykta znajdował się obraz Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej do sanktuarium w Jacarezinho, w stanie Parana. W dniu 10 maja o godzinie 14.00 Ojciec Święty pobłogosławił ten obraz. Opatrzność Boża jest zadziwiająca: sanktuarium, do którego przeznaczony był ten obraz, znajduje się w mieście, w którym osiedliło się pierwszych 12 Szensztackich Sióstr Maryi, gdy w dniu 10 czerwca 1935 roku przybyły do Brazylii. Dokładnie miesiąc wcześniej, w dniu 10 maja, tego samego dnia, w którym został pobłogosławiony obraz, ojciec Kentenich przekazał siostrom słowa rozesłania, w których wskazał im na posłannictwo niesienia orędzia szensztackiego do nowego świata, przekraczania granic, gotowości bycia ziarnem i niesienia w sobie krzyża oraz bycia żywym sanktuarium.

W czasie tej podróży ponad 500 członków Dzieła Szensztackiego, w charakterystycznych, żółtych T-shirtach towarzyszyło papieżowi Benedyktowi prawie na całej trasie przez stan Sao Paolo. Mottem, które im wtedy towarzyszyło, były słowa: „Papieżu Benedykcie, Szensztat Cię kocha!” W każdym miejscu Ojciec Święty szukał ich w tłumie pielgrzymów i pozdrawiał, co przyciągało uwagę mediów.

Błogosławieństwo symbolu Opatrzności Bożej

 Benedicto

W kolejnym roku, 2008, Szensztackie Siostry Maryi ofiarowały symbol Opatrzności Bożej do Sanktuarium Cor Ecclesiae w Rzymie i w dniu 19 listopada, w wielkiej liczbie, uczestniczyły w audiencji na Placu Św. Piotra, w miejscu widocznym dla papieża Benedykta XVI. Gdy zostały jako wspólnota „imiennie” wymienione, pozdrowiły Ojca Świętego z radością i entuzjazmem. Na zakończenie audiencji Ojciec Święty zwrócił się do grupy sióstr. Monsignore Zimmerer, ówczesny dyrektor generalny Sióstr oraz s. M. Jacoba, przełożona generalna, pokazali papieżowi symbol Opatrzności Bożej i opowiedzieli o uroczystości jego umieszczenia w Sanktuarium Cor Ecclesiae. Ojciec Święty słuchał tego opowiadania z wielką radością, wykazując wielkie zainteresowanie symbolem Opatrzności Bożej. Później pobłogosławił ten symbol. Monsignore Zimmerer i s. M. Jacoba podziękowali Ojcu Świętemu i obiecali mu modlitwę sióstr.

Szczególny dar dla sanktuarium

 Benedikt

Z okazji 20. rocznicy poświęcenia Sanktuarium Cor Ecclesiae, w dniu 22 października 2010 roku, papież Benedykt XVI przekazał jako dar dla tego sanktuarium biały ornat, na którego odwrotnej stronie wyhaftowany jest jego herb papieski. W ten sposób przekazał on pozdrowienia dla sióstr, z okazji rocznicy poświęcenia sanktuarium, które znajduje się na terenie diecezji rzymskiej. Przysłał też zdjęcia i różańce, które miały zostać rozdane w dniu uroczystości, wyrażając swoją radość z tego słynącego łaskami miejsca, w którym tak często przebywał.

Jako kardynał nawiedzał także Sanktuarium Mater Ecclesiae na Belmonte. Był pierwszym pielgrzymem, który dotarł tam po poświęceniu tego sanktuarium. Kiedy spotykał się z biskupem Gino Reali, biskupem miejsca, lub z arcybiskupem Sanna, zawsze pytał: „Jak przebiegają prace na Belmonte?”

Błogosławieństwo korony

Pope Benedict

W dniu 22 sierpnia 2012 roku papież Benedykt XVI pobłogosławił koronę, którą w dniu 8 września 2012 roku został ukoronowany obraz Matki Bożej w tzw. „Auxiliarze”. Matka Boża została ukoronowana jako „Królowa nowej ewangelizacji Europy”. W dniu, w którym papież pobłogosławił koronę, przekazał także w czasie audiencji generalnej w Castel Gandolfo „przesłanie” do osób zaangażowanych w Apostolacie Pielgrzymującej Matki Bożej: „Tytuł ‘Królowa’ jest tytułem zaufania, radości i miłości. I wiemy, że Ona, która po części dzierży w swoich dłoniach losy świata, jest dobra, że nas kocha i pomaga nam w naszych trudnościach. (…) Wpatrując się w Nią, naśladujmy Jej wiarę, Jej pełną dyspozycyjność wobec Bożego planu miłości, Jej wielkoduszne przyjęcie Jezusa”.

Papież Benedykt XVI a ojciec Kentenich

Oprócz zacytowanych wyżej słów z 1985 roku, kardynał Ratzinger, późniejszy papież Benedykt XVI, wielokrotnie mówił o ojcu Józefie Kentenichu. W dniu 18 września 2010 roku odbył się w Portugalii kongres, zorganizowany przez Sekretariat ds. beatyfikacji naszego Założyciela. Mottem tego kongresu były słowa: „W przymierzu z ojcem Kentenichem, na drodze do jego kanonizacji”. Zostało tam odczytane przesłanie papieża Benedykta XVI, w którym przekazał on swoje błogosławieństwo oraz życzył, aby to spotkanie przyniosło obfite owoce.

W przedmowie do jednej z nowenn o beatyfikację ojca Kentenicha Benedykt XVI napisał:

„Z ojcem Kentenichem kochać Kościół – papież Benedykt XVI”.

Papież Benedykt XVI i nasi kandydaci na ołtarze

Przypominamy także liczne nominacje ludzi Szensztatu na odpowiedzialne stanowiska w Kościele oraz procesy beatyfikacyjne i potwierdzenie heroiczności cnót:

Ksiądz Hirschfelder został beatyfikowany w 2010 roku jako „męczennik i świadek wiary” po zbadaniu przez Kongregację Spraw Kanonizacyjnych i zatwierdzeniu przez papieża Benedykta XVI.

W dniu 10 grudnia 2010 roku dekretem papieskim zostało potwierdzone męczeństwo niemieckiego księdza Aloisa Andritzkiego, który zginął w obozie koncentracyjnym w Dachau w 1943 r. Jego beatyfikacja odbyła się 13 czerwca 2011 r. w Dreźnie (Niemcy).

W dniu 10 maja 2012 roku papież Benedykt XVI potwierdził heroiczność cnót siostry M. Emilii. Kościół określa ją od tej pory jako „czcigodną”, czyli znak, który jest godzien czci i naśladowania.

W tych wszystkich sprawach, i wielu innych, nie straciliśmy Ojca Świętego na ziemi, ale zyskaliśmy świętego przyjaciela i orędownika w niebie. Dziękujemy papieżowi Benedyktowi XVI.

Źródło: www.schoenstatt.org.br