10.11.2022

Marzenia się spełniają

Sr. M. Emiliana Buława
Polen

Wśród dziewcząt, związanych z naszym Centrum Ruchu Szensztackiego w Otwocku, od wielu lat istniało pragnienie, by miały miejsce, z którego mogłyby swobodnie korzystać w celach formacyjnych – i nie tylko. My także rozumiałyśmy ich potrzeby i chciałyśmy wyjść naprzeciw ich pragnieniom

W 2013 roku rozpoczął się proces poszukiwania takiego miejsca. Kilka podjętych prób zaadoptowania istniejących już pomieszczeń na terenie naszej posesji, a następnie zachodząca konieczność wyprowadzenia się z tych miejsc spowodowała, że zaczęłyśmy szukać miejsca dotąd nie użytkowanego przez nikogo – i tak znalazłyśmy poddasze budynku gospodarczego.

Podczas prac termomodernizacji domu prowincjalnego i rekolekcyjnego zostały tam już osadzone w dwóch możliwych ścianach okna i na tym musiałyśmy wtedy zakończyć.

Młodzież od wielu lat zbierała pieniądze na ten cel. Jedno pokolenie w międzyczasie zmieniło stan cywilny. Dzisiaj są już w Związku Rodzin i maja swoje dzieci. Kolejne pokolenie jeszcze bardziej się zaangażowało. I tak po 2016 roku trwały intensywne prace, a dziewczyny wykonywały okolicznościowe kartki, robiły różańce, piekły gofry – i otrzymane ofiary oddawały na ten cel.

Miałyśmy świadomość, że ta suma którą uzbierały jest niewystarczająca, ale podjęłyśmy konkretne kroki, by ten cel zrealizować. Matka Boża postawiła nam na drodze wielu życzliwych ludzi, dzięki którym mogłyśmy zacząć pracę. Został wykonany projekt adaptacji poddasza, na podstawie którego mogłyśmy rozpocząć formalną drogę zmiany sposobu użytkowania budynku.

Zanim rozpoczęły się prace budowlane zawierzyłyśmy wszystko św. Józefowi. Ojciec Święty Franciszek ogłosił rok 2021 Rokiem św. Józefa. W dniu 19 marca 2021 r., animatorka diecezjalna Szensztackiej Młodzieży Żeńskiej oraz siostra odpowiedzialna za młodzież w diecezji warszawsko-praskiej, spotkały się na tym poddaszu, by odmówić modlitwę przygotowaną przez dziewczęta i umieścić obraz św. Józefa, na znak naszego zawierzenia wszelkich spraw jego opiece. Św. Józef prawie każdego 19 dnia kolejnych miesięcy pokazywał, że przejął odpowiedzialność za budowę. Dziewiętnastego przychodziły odpowiedzi z urzędów, informacja o dofinansowaniu projektu, albo pojawiali się darczyńcy, którzy pomogli wyposażyć te pomieszczenia.

Oczywiście to wszystko wymagało czasu i cierpliwości, ale ostatecznie w dniu 8 lipca 2022 roku pokój został poświęcony przez ks. biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa pomocniczego diecezji warszawsko-praskiej. Ta data odpowiadała ks. Biskupowi, a dla nas był to również znak błogosławieństwa naszego Ojca Założyciela – bo przecież to rocznica jego święceń kapłańskich. W gronie dziewcząt mogłyśmy już odtąd oficjalnie cieszyć się nowym miejscem – przeznaczonym tylko dla nich.

Dziewczyny przeżywały w tym czasie swoje rekolekcje ogólnopolskie. W wieczór poprzedzający poświęcenie zaprosiły najpierw Matkę Bożą do swojego miejsca spotkań i przeniosły z Sanktuarium koronowany obraz MTA oraz odnowiły swój ideał stanowy – być Żywą Koroną Maryi.

Jedna z dziewcząt podczas poświęcenia sali powiedziała, że aż trudno uwierzyć, że to się dokonuje na naszych oczach.

Do tej pory było to wielkie marzenie, które teraz staje się rzeczywistością.

Dziewczyny z naszej diecezji zawsze mogą przychodzić tutaj nie tylko na spotkania formacyjne. Powstała dla nich przestrzeń spotkania i życia. Tutaj mogą wymieniać się pomysłami, obchodzić imieniny, urodziny itp. I wykorzystują tę przestrzeń z radością.