04.08.2022

Nagroda promocyjna Dnia Terminologii Niemieckiej

Schönstätter Marienschwestern / Sr. Carola Maria Tremmel

Szensztacka Siostra Maryi otrzymała

nagrodę promocyjną Dnia Terminologii Niemieckiej

Na kolejnym sympozjum Dnia Terminologii Niemieckiej (Symposion des Deutschen Terminologie-Tags e. V. [DTT]) w marcu 2023 siostra Carola Maria Tremmel otrzyma nagrodę promocyjną DTT za rok 2021 za przeprowadzone badania w dziedzinie nauki o terminologii.

Jak do tego doszło… – spojrzenie za kulisy

Jeśli ktoś poświęcił już kiedyś wiele czasu i energii na przetłumaczenie jakiegoś tekstu, wie co znaczy, gdy za każdym razem trzeba zaczynać niemal od początku. Takie same trudności przeżywa pewna grupa Szensztackich Sióstr Maryi, która w naszej wspólnocie zajmuje się tłumaczeniami. Trzeba przetłumaczyć wiele tekstów, które są rozsyłane we wspólnocie. Wiele książek i pism, które są fundamentalne w Ruchu Szensztackim, powinny być dostępne także w językach ojczystych w poszczególnych krajach.

Czy nie mogłybyśmy współpracować bardziej efektywnie, zwłaszcza w dobie technologii informatycznych, gdzie słownictwo i moduły tekstowe mogą być przechowywane i wyszukiwane o każdej porze?

 Marzenie o bazie danych terminów szensztackich

Internationale Hochschule SDI München

Siostra Carola Maria odważyła się podjąć taki projekt dla Szensztackich Sióstr Maryi i nie tylko, w ramach studiów tłumaczeniowych w Wyżej Szkole Instytutu Języka i Tłumaczeń w Monachium. Zapytała tłumaczące siostry, jak podchodzą do swojej pracy i jakich narzędzi używają. – Nierzadko zdarza się, że pojęcia ważne w duchowości szensztackiej są różnie oddawane w tym samym języku. Istnieją już wprawdzie listy słówek dla typowych szensztackich terminów, ale w większości nie są one aktualizowane i kontynuowane. – Czy nie mogłybyśmy pracować bardziej zespołowo, uczyć się i czerpać korzyści od siebie nawzajem?

Podczas studiów siostra Carola Maria odkryła, że taka praktyka istnieje już w przedsiębiorstwach przemysłowych. Tam w skoordynowanej współpracy tworzone są wielojęzyczne wpisy do tzw. bazy terminologicznej, które następnie przydają się połączonym w międzynarodową sieć przedsiębiorstwom przy tłumaczeniu tekstów technicznych.

 Czy taki proces byłby możliwy do pomyślenia również dla Ruchu Szensztackiego? Siostra Carola Maria marzy o tym. W swojej pracy licencjackiej pokazała, że proces terminologiczny może być opracowany również dla naszej własnej wspólnoty i przyniósłby wiele korzyści. Opracowana już terminologia mogłaby zostać zapisana w bazie danych i udostępniona. Pozwoliłoby to uniknąć dublowania pracy i skrócić czas potrzebny na tłumaczenie. Ponadto można by promować jednolite użycie języka i poprawić jakość komunikacji.

W międzyczasie wprowadziła już pewne rzeczy w życie. Udało jej się już umieścić w bazie danych dużą część istniejącej w Szensztacie terminologii. W najbliższych miesiącach siostra Carola Maria przedstawi proces we wspólnocie – za pośrednictem wideokonferencji – i zaprosi do współpracy. Wtedy także współsiostry będą mogły skorzystać z nowej bazy danych.

Laureatka nagrody Dnia Terminologii Niemieckiej 2021 r.

Praca badawcza siostry Caroli Marii została bardzo pozytywnie przyjęta: w przyszłym roku otrzyma ona nagrodę promocyjną Dnia Terminologii Niemieckiej (Förderpreis des Deutschen Terminologie-Tags e. V.), która przyznawana jest za wzorowe lub szczególnie przyszłościowe prace w dziedzinie nauki o terminologii oraz pracy terminologicznej. Do tej pory nagrodzono rozprawę doktorską o słownikach specjalistycznych, nastawionych na tłumaczenie, praktyczny projekt Niemieckiego Instytutu Standaryzacji oraz pracę magisterską ukazującą powiazania poszczególnych pojąć, terminów w bazie danych.

Siostra Carola Maria wykazała w swojej pracy, że zalecenia terminologiczne z literatury fachowej oraz modele procesowe mogą zostać wykorzystanie również poza klasycznymi obszarami zastosowań, takimi jak przemysł czy urzędy publiczne i pozwalają na optymistyczną prognozę. Na przykładzie Instytutu Szensztackich Sióstr Maryi pokazała, jak można opracować praktyczny model procesowy tworzenia wielojęzycznego wpisu w terminologicznej bazie danych. W ten sposób praca staje się również praktycznym przewodnikiem dla organizacji spoza typowych obszarów zastosowania prac terminologicznych, aby w razie potrzeby móc opracować model procesu dostosowany do ich celów.

Nagroda zostanie przekazana podczas kolejnego sympozjum Dnia Terminologii Niemieckiej, które odbędzie się w Mannheim w dniach 2-4 marca 2023 r. Siostra Carola Maria zaprezentuje tam swoją pracę, a także wcześniej wniesie swój wkład do obrad. Ma też nadzieję, że jej marzenie o bazie danych terminologii Ruchu Szensztackiego wkrótce nabierze kształtu i że będzie ona przydatna dla wielu. W ten sposób może także przyczynić się do tego, że przesłanie ojca Józefa Kentenicha, założyciela Ruchu, zostanie szczerze przyjęte, będzie rozumiane i przekazywane w różnych obszarach kulturowych i językowych.