06.01.2022

SOS z Filipin

S. M. Thomasine Treese

Tydzień przed Bożym Narodzeniem

potężny tajfun Rai przetoczył się przez południową część Filipin, pozostawiając po sobie chaos: nieprzejezdne drogi i rozległe zniszczenia domów. Ludzie przez wiele tygodni pozbawieni byli elektryczności, wody, usług telekomunikacyjnych itd. Niektórzy po utracie domów i całego mienia muszą na nowo zapewnić sobie byt.

W tej właśnie części Filipin znajduje się nasze Centrum Szensztackie i doznało ono wielu zniszczeń. Ucierpiało też wiele osób, z którymi nasze siostry mają kontakt. Przyroda wokół naszego Centrum Szensztackiego została spustoszona. Gwałtowne strumienie wody przeniknęły przez pokrycia dachowe i okna budynków, pozostawiając po sobie zniszczenia.

W dniach największych trudności siostry potrafiły jednak zdobyć skądś wodę i były w stanie wspierać innych w tym trudnym doświadczeniu.

Prace budowlane będą przebiegały powoli, ponieważ brakuje wszystkiego: energii elektrycznej, narzędzi na wielu placach budowy, środków finansowych. Poza tym istnieją duże utrudnienia, wynikające z ciągłych ograniczeń spowodowanych pandemią.

Ludzie potrzebują umocnienia na nowy początek, ze wzrokiem skierowanym ku przyszłości i ku górze, ku Bogu, który trzyma w swoich dłoniach całe nasze życie i nie opuszcza ludzi.

Wierzymy w moc naszego przymierza miłości z Bogiem i Matką Bożą. Oni będą dla nas czynili to, czego my nie możemy uczynić – w myśl słów:

Nic bez Ciebie – Nic bez nas!

 

Aby uzyskać pomoc, zobacz link:  “Siedziba misji i projekty społeczne”