31.12.2021

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

S. M. Lourdes Fátima da Silva

W oktawie Bożego Narodzenia Kościół obchodzi

uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

Dogmat o Bożym Macierzyństwie jest pierwszym dogmatem odnoszącym się do Maryi.

Nasza cześć oddawana Matce Bożej jest inna od czci oddawanej świętym, ale również inna od czci oddawanej Bogu.

Kościół wierzy, że „Matka Boga” to najważniejszy tytuł, jaki możemy nadać Dziewicy Maryi, ponieważ została Ona stworzona przez Boga do tego zadania.  Kiedy otrzymała to zadanie? Gdy wypowiedziała słowa „Oto Ja służebnica Pańska”[1].

W odpowiedzi na słowa Nestoriusza, który zaprzeczał, że Maryja jest Matką Boga i twierdził, że jest Ona jedynie matką Człowieka – Chrystusa, na Soborze Efeskim w 431 r. uroczyście ogłoszono, że Maryja jest Świętą Bożą Rodzicielką.

Z Maryją do Chrystusa i w Duchu Świętym do Ojca

Przekonujące, powtarzane przez papieży i świętych nauczanie, że miłość do Maryi jest najbardziej owocną, najbezpieczniejszą i najłatwiejszą drogą do Chrystusa, a przez Niego w Duchu Świętym do Ojca, głosił nam również nasz Ojciec Założyciel, o. Józef Kentenich.

Jezus obiecał zesłać Ducha Świętego nie tylko na swoich uczniów, ale także na nas[2]. On da nam łaskę zrozumienia, że Matka Boża jest naprawdę moją Matką, Matką wszystkich chrześcijan. Święty Augustyn mówi, że Ona swoją miłością przyczyniła się do zrodzenia wiernych w Kościele, jako członków Głowy, której jest Matką według ciała [3].

Miłość do Maryi jest wpisana w nasze serca

Ziemskie macierzyństwo jest tajemnicą – między matką a dzieckiem istnieje więź krwi i życia. Być matką to znaczy troszczyć się o swoje dzieci ze wszystkich sił aż do końca życia.

Tak więc Matka Boża jest naszą Matką, jak to już powiedzieli papieże Pius X i Leon XIII. Przedwieczny Bóg postanowił, że dzięki Jej pomocy otrzymujemy obfite łaski. Dlatego miłość do Maryi jest wpisana w nasze serca w sposób niezatarty od chwili chrztu świętego.

W naszych szensztackich sanktuariach Matka Boża jest czczona jako Trzykroć Przedziwna Matka i Zwycięska Królowa Szensztatu. Jej tytuł jest uznaniem Jej macierzyńskiej miłości: jest Ona godną podziwu Matką Odkupiciela i godną podziwu Matką odkupionych.

Inny wyrazisty znak w naszym sanktuarium znajduje się w ramie świetlnej wokół obrazu: Servus Mariae nunquam peribit – sługa Maryi nigdy nie zginie. Kto się Jej powierzy, może być pewien, że będzie ochraniany jak dziecko i umrze szczęśliwą śmiercią.

Innym znanym wyrażeniem jest: Mater habebit curam – Matka Boża zatroszczy się o wszystko. Będzie nam zawsze pomagać, ponieważ Jej Boski Syn wysłuchuje Jej próśb.

Narodzić się na nowo w Chrystusie

Maryja jako pierwsza została ukształtowana na obraz Chrystusa. (…) Cześć do Maryi, jakiej uczył nas o. Kentenich – zachęta, by Ją kochać i Jej się poświęcić – łączy on z Jej miejscem w dziele Odkupienia: Ona kształtuje w nas odbicie swego Syna Jezusa, nowego człowieka. „Już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus!” [4].

Pozdrowienie, którego często używamy w naszych modlitwach, ukazuje naszą wiarę w jedność Chrystusa i Maryi:

Nos cum prole pia, benedicat Virgo Maria.

Pobłogosław nas, o Dziewico Maryjo, wraz z Twoim Boskim Synem.

[1] Lk 1,38
[2] Por 14,26
[3] Santo Agostinho, De Sancta virginitate, 6 (PL)
[4] Ga 2,20