15.07.2021

Na naszą codzienność … 19

S. M. Renata Zürrlein, Deutschland

„Dusza czuje się wzmocniona,

jeśli również podczas pracy wznosimy nasze myśli ku Bogu

i ofiarujemy Mu w prostocie nasz codzienny trud.

W ten sposób jesteśmy na drodze do świętości w życiu codziennym”.

Józef Kentenich
w Aschaffenburgu,28.11.1937 r.


IMPULS

Trzeba się pożegnać z „powszechnym” chrześcijaństwem.

Czasy, kiedy „chodziło się” do kościoła i kiedy wiara powszechnie była zakorzeniona w ludziach, przynajmniej z tradycji, minęły. Przeżywamy nowy okres – chrześcijaństwa, wypływającego z decyzji. Bycie chrześcijaninem wymaga podjęcia jasnej decyzji.

W głębi duszy jest to decyzja za Bogiem życia, który objawił nam swoje Imię: „Ja Jestem, który Jestem!”.

On jest obecny w zgiełku i pośpiechu codziennego życia.

On jest obecny pośród wielkich prób.

On jest obecny w moich relacjach z innymi.

On jest obecny w mojej duszy.

On jest pośród wszystkiego, co robię.

On jest tu i teraz dla mnie.

 


 

 

 

Czy wierzę, że Bóg jest tutaj obecny?

Czy często w ciągu dnia rozmawiam z Nim,

o wszystkim, co tylko „leży mi na sercu”?