31.03.2021

„Patris Corde“

S. M. Monika März

W Liście Apostolskim

„Patris Corde“

Papież Franciszek stawia w centrum świętego Józefa. W siedmiu rozdziałach szkicuje jego osobowość i jego powołanie.

Ojciec umiłowany

Ojciec czuły

Ojciec posłuszny

Ojciec przyjmujący

Ojciec z twórczą odwagą

Ojciec – człowiek pracy

Ojciec w cierniu

To zachęca nas do porównania przykładu św. Józefa z naszym Założycielem, ojcem Józefem Kentenichem – możemy to uczynić wspólnie?

Kilka impulsów do przemyślenia:

Święty Józef

 Imię: Jósef: Jest to imię hebrajskie, wywodzące się od słowa „jasaf“, co oznacza „przydać“, „pomnożyć“. Zwykle interpretuje się to jako „Niech Bóg obdarzy synem“.

Święty Józef uznawany jest za tego, kto zawsze uważnie wsłuchuje się w głos Boga i zgodnie z nim postępuje.

Główną misją świętego Józefa była opieką nad Świętą Rodziną, ochranianie jej, troska o jej wyżywienie i służba tej Rodzinie.

Józef musi uciekać ze swoją Rodziną do obcego kraju, do Egiptu.

Jako Oblubieniec Maryi odnosi się z wielkim szacunkiem do Matki Syna Bożego i delikatnie chroni tajemnicę Wcielenia Boga w Maryi.

Święty Józef może być nazywany „świętym dnia powszedniego“.

Czcimy świętego Józefa jako Patrona Kościoła.

Józef Kentenich

Otrzymał swoje imię w czasie chrztu świętego, w dniu 19 listopada 1885 roku.

W swoim życiu ojciec Kentenich bardzo zwraca uwagę na to, gdzie Bóg „mówi“ do niego w codzienności, co jest zawarte w Bożym planie, rozwija duchowość wiary w Opatrzność Bożą.

Wspiera pracę wśród rodzin i tworzy międzynarodowy Ruch rodzin; wspólnotom szensztackim nadaje strukturę rodzinną, ma wizję Kościoła jako rodziny.

Józef Kentenich zostaje zesłany do obcego kraju i cierpliwie czeka, aż dzięki Bożej interwencji będzie mógł wrócić do ojczyzny.

Z Maryją zawiera przymierze miłości: wszystko w Maryi, przez Maryję, z Maryją!

Ojciec Kentenich przeżywał swoją codzienność z Maryją – i napisał swego rodzaju „Instrukcję obsługi“ jak to czynić – książkę pod tytułem „Świętość w życiu codziennym“.

Józef Kentenich widział dzieło swego życia, jako służbę Kościołowi; żył dla Kościoła i dla Kościoła żyje powołany przez niego międzynarodowy Ruch: Na jego nagrobku widnieje napis: Dilexit Ecclesiam – Umiłował Kościół!

Modlitwa do świętego Józefa

 Witaj, opiekunie Odkupiciela,
i oblubieńcze Maryi Dziewicy.
Tobie Bóg powierzył swojego Syna;
Tobie zaufała Maryja;
z Tobą Chrystus stał się człowiekiem.

O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam,
i prowadź nas na drodze życia.
Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę,
i broń nas od wszelkiego zła. Amen.

  

do Listu Apostolskiego Patris Corde