15.01.2021

Na naszą codzienność … 13

S M. Renata Zürrlein

 

„Nic bez Ciebie! Nie będę więc podejmować wysiłków bez Matki Bożej. (…) Kiedy przychodzą wewnętrzne trudności, pokusy, które miotają nami w różne strony:

‘Nic bez Ciebie!’

Matka Boża opiekuje się mną. Jako dziecko Szensztatu mam szczególne prawo do miłości ze strony Matki Bożej. Może się zdarzyć, że będziemy duchowo niepewni, że nie będziemy wiedzieć, co jest słuszne. Możemy nawet znaleźć się w niebezpieczeństwie, że nasza wiara zostanie osłabiona. (…) Jeśli jednak ta niepewność stanie się zbyt wielka, musimy szukać pomocy u Matki Bożej. (…) Nic bez nas! To jest nasza święta duma!”

Józef Kentenich
Data nieznana


IMPULS

Wierzymy w Trójjedynego Boga: Boga Ojca, Boga Syna, Boga Ducha Świętego. Jeden Bóg w trzech Osobach. Bóg w sobie jest relacją, miłością, spotkaniem. On nie jest autonomicznym władcą ponad chmurami. On pragnie spotkania z nami – ze mną! I pragnie naszego współdziałania, podejmowanego z wolnej woli. W Szensztacie wyrażamy to w słowach:

„Nic bez Ciebie – nic bez nas”.
Maryja jest w tym dla nas wzorem i Orędowniczką. W relacji z Nią doświadczamy obrony i pomocy we wszystkich naszych sprawach, ale także motywacji do zaangażowania się – tam, gdzie Bóg nas potrzebuje.


„Nic bez Ciebie” – Jako dziecko Szensztatu mogę liczyć na pomoc ze strony Matki Bożej. Kiedy jej potrzebuję?

„Nic bez nas”. – W jakich sytuacjach jest potrzebne moje zaangażowanie?