15.07.2020

Na naszą codzienność … 07

Sr. M. Renata Zürrlein, Deutschland

„Jeżeli jesteśmy przekonani, że Matka Boża z sanktuarium otacza nas swoją macierzyńską opieką,

troszczy się o nas, wychowuje nas, to właściwie nigdy nie jesteśmy sami”.

Data nieznana


IMPULS

Na pewnej pocztówce można przeczytać sentencję:

„Piękne w rodzinie jest to, że nigdy nie jest się samym.
Trudne w rodzinie jest to, że nigdy nie jest się samym”.

Ludzie nam bliscy (i najbliżsi) są dla nas często dużym wyzwaniem. Ale oni troszczą się o to, abyśmy ciągle przekraczali siebie, byśmy ćwiczyli się w dawaniu siebie innym i nie stawali się zamkniętymi w sobie samotnikami.

W przymierzu miłości Matka Boża jest niejako złączona z nami w społecznościową sieć. A nawet coś więcej. U Niej zbiegają się sieci mojego życia. W Jej dobrych dłoniach jestem bezpieczny. Bogu niech będą dzięki!


Co mi pomaga w częstym nawiązywaniu kontaktu z Matką Bożą w ciągu dnia?

Czy szukam „chwil oddechu”, w czasie których staram się oddać wszystko w Jej dłonie?