08.07.2020

Przesłanie Prezydium Generalnego Dzieła Szensztackiego

SCHÖNSTATT INTERNATIONAL Prezydium Generalne

Kochana Rodzino Szensztacka w całym świecie!

Wczoraj biskup Stephan Ackermann z Trewiru ogłosił, że utworzy nową komisję historyczną w związku z procesem beatyfikacyjnym naszego Ojca Założyciela, o. Józefa Kentenicha. Zadaniem tych historyków, którzy w większości nie należą do Ruchu Szensztackiego, będzie zgromadzenie tych dokumentów z Archiwów Watykańskich, które dopiero niedawno zostały udostępnione do badań naukowych, a także ich ocena. Dotyczy to dokumentów z czasów pontyfikatu Papieża Piusa XII, które odnoszą się do ojca Kentenicha i do Szensztatu. Przyjmujemy tę decyzję Księdza Biskupa z pełną aprobatą, ponieważ umożliwi to wyjaśnienie pytań, związanych z osobą i działalnością ojca Kentenicha, we współpracy z diecezją oraz osobami odpowiedzialnymi za proces beatyfikacyjny.

(Por. Komunikat diecezji: https://www.bistum-trier.de/news-details/pressedienst/detail/News/seligsprechungsgsverfahren-kentenich-neu-gefundenes-material- auswerten/)

Rozumiemy, że Rodzina Szensztacka w całym świecie oczekuje od nas inicjatyw, które dadzą odpowiedź na wiele uzasadnionych pytań, na oburzenie i oczekiwanie przejrzystości. Mają Państwo pełne prawo oczekiwać, że historia ojca Kentenicha, historia Szensztatu, historia Sióstr zostanie opracowana w sposób bardziej otwarty i transparentny, i że zostanie przedstawiona Rodzinie Szensztackiej. Przyznajemy, że zbyt długo nie mówiliśmy jasno o niektórych sprawach – ze względu na ochronę osób i wspólnot.

Bóg mówi przez wydarzenia. W duchu wiary w Opatrzność Bożą rozeznajemy, że mamy się uczyć czegoś nowego. Poprzez pytania i krytykę Bóg prowadzi nas do [duchowego] postępu i rozwoju.

Zauważamy, że obecnie z różnych stron publikowane są wyjaśnienia i pisma oraz udostępniane na portalach społecznościowych. W ten sposób szukają Państwo odpowiedzi na rodzące się aktualnie pytania. To jest zrozumiałe. Ważne jest przy tym, aby odpowiednie teksty naszego Założyciela, czy pojedyncze dokumenty historyczne, były rozumiane w całym kontekście. Gremia kierownicze tutaj, na miejscu, starają się w tym pomagać. Ponadto w najbliższej przyszłości mały zespół będzie koordynował dostarczanie materiałów informacyjnych i dokumentacyjnych w różnych językach na temat wydarzeń historycznych. Będzie się to dokonywało za pośrednictwem strony www.schoenstatt.com. Z naszej strony będziemy także podejmowali konieczne kroki w celu przeglądania dostępnych obecnie materiałów archiwalnych.

Jeżeli mają Państwo aktualne pytania czy inicjatywy, mogą się Państwo zwracać do naszego międzynarodowego punktu koordynacyjnego w Szensztacie, pod adresem: communication@schoenstatt.com. Na ile to możliwe, jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Jesteśmy przekonani, że ta praca wyjaśniająca na różnych płaszczyznach w pełni ukaże prawdę, a tym samym umożliwi bardziej obiektywne i wszechstronne spojrzenie na osobę oraz interpretację sposobu działania i charyzmatu ojca Kentenicha.

W rocznicę święceń kapłańskich naszego Ojca, którą dziś wspominamy, jednoczymy się w modlitwie z nim i pomiędzy sobą. W jego śladach szukamy wiernie prawdy.

P. Juan Pablo Catoggio

Prezydium Generalne Dzieła Szensztackiego

o. Juan Pablo Catoggio Schönstatt, 8 lipca 2020 r.