07.07.2020

Utworzenie nowej komisji historycznej

Trewir/Vallendar-Szensztat

Diecezja w Trewirze utworzy nową komisję historyczną w związku z procesem beatyfikacyjnym ojca Józefa Kentenicha. Zadaniem tej komisji będzie zwłaszcza „zgromadzenie wszystkich dostępnych obecnie dokumentów z Archiwów Watykańskich, które w jakikolwiek sposób dotyczą tego procesu beatyfikacyjnego, a także ocena ich znaczenia“. Taki wniosek można wyciągnąć z wyjaśnienia Diecezji w Trewirze, które zostało opublikowane dzisiaj, po rozmowie ks. biskupa dr. Stephana Ackermanna z ks. dr. Georgiem Holkenbrinkiem, oficjałem Sądu Biskupiego w Trewirze oraz z przedstawicielami międzynarodowego Ruchu Szensztackiego. Ruch Szensztacki przyjmuje ten krok z zadowoleniem i ma nadzieję, że ta droga możliwie szybko doprowadzi do większej przejrzystości i jasności w odniesieniu do osoby, życia i dzieła jego Założyciela. Pełna treść wyjaśnienia diecezji w Trewirze:

 

Wtorek, 7 lipca 2020 r.

Preces beatyfikacyjny Kentenicha: Ocenić znalezione niedawno materiały

Biskup Ackermann zapowiada utworzenie nowej komisji historycznej

Trewir/Vallendar-Szensztat – Biskup dr Stephan Ackermann zapowiedział utworzenie nowej komisji historycznej w związku z procesem beatyfikacyjnym ojca Józefa Kentenicha. Powodem jest fakt, że po udostępnieniu kolejnych zasobów archiwów watykańskich (obecnie do końca pontyfikatu papieża Piusa XII – 1958 r.) możliwy jest wgląd w dokumenty, które dotychczas nie były dostępne dla diecezjalnego dochodzenia w trakcie procesu beatyfikacyjnego Założyciela Ruchu Szensztackiego. W dniu 7 lipca ogłosił to w Trewirze biskup Ackermann, jako biskup właściwy dla miejsca prowadzenia procesu beatyfikacyjnego.

Obowiązujące normy przewidują utworzenie takiej komisji historycznej dla każdego procesu beatyfikacyjnego. Nowa komisja będzie opierać się na owocach pracy poprzedniej komisji, która zakończyła swoją działalność w 2007 roku. Zadaniem nowej komisji, której skład nie jest jeszcze ustalony, będzie zwłaszcza zgromadzenie wszystkich dostępnych obecnie dokumentów z Archiwów Watykańskich, które w jakikolwiek sposób dotyczą tego procesu beatyfikacyjnego, a także ocena ich znaczenia. Pisma te mogą pochodzić od samego ojca Kentenicha, albo odnosić się do niego i jego działalności.

Zadaniem komisji będzie także porównanie odkrytych niedawno materiałów z dokumentacją, która została już zebrana i oceniona przez poprzednią komisję, w oparciu o źródła w innych archiwach. Pod koniec swojej pracy – biorąc pod uwagę rezultaty działalności poprzedniej komisji – obecna komisja sporządzi sprawozdanie, w którym znajdzie się także wypowiedź, dotycząca osoby i duchowości ojca Józefa Kentenicha – jak to jest ukazane w zebranych dokumentach.  (JR)

Pełna treść wyjaśnienia diecezji w Trewirze