31.05.2020

Cud Zielonych Świąt

S. Mónica María Quintanilla, Hiszpania

Przyjdź, Duchu Święty!

Przyjście Ducha Świętego w dniu Zielonych Świąt pokrywa się w tym  roku z zakończeniem maja. To był zupełnie inny i szczególny maj, ponieważ przeżywaliśmy czas pandemii koronawirusa. Bez wątpienia w czasie „lockdownu“ mocno doświadczyliśmy swoich słabości i ograniczeń. Możliwe, że przeżywaliśmy także lęk, niepewność, zamęt … i doświadczyliśmy wiele innych uczuć .

Dzisiaj Maryja w sposób szczególny osłania nas swoim płaszczem.

Podobnie jak kiedyś uczyniła to wobec Apostołów, tak samo przyjmuje Ona nasze słabości i wyprasza wraz z nami obiecanego Ducha Świętego.

Ojciec Kentenich mówi do nas:
Oczekujemy cudu Zielonych Świąt. Gdyby ten cud został nam dany w takiej samej pełni, jak doświadczyli tego Apostołowie… Czy mielibyśmy tak samo wielkie pragnienia? To, co Apostołowie otrzymali niejako «za jednym zamachem», my [także] otrzymujemy «za jednym zamachem», co roku.

Przygotowując się do uroczystości Zesłania Ducha Świętego powinniśmy zatem uświadamiać sobie, że cud Zielonych Świat uzależniony jest od stopnia naszej tęsknoty i ufności. Czy mamy powód do nadziei, że cud Zielonych Świąt będzie w tym roku o wiele bardziej intensywny, niż w innych latach? Tak, ponieważ jesteśmy ściślej zjednoczeni z Matką Bożą (o. Józef Kentenich, 1930)

W minionym miesiącu pogłębiła się nasza więź z Maryją. Często przynosiliśmy Jej nasze «kwiaty majowe». Matka Bożą w swoim sanktuarium przemienia dzisiaj wszystkie te dary miłości w intensywne błaganie o Ducha Świętego i przygotowuje nasze serca do wtargnięcia w nasze życie Bożej mocy.

Otwórzmy nasze serca na ten obiecany cud Zielonych Świąt! Mamy wiele powodów, aby ufać, że ten cud będzie w tym roku o wiele bardziej intensywny, niż w innych latach. Zjednoczmy się w błaganiu o przyjście Pocieszyciela i zawierzmy Mu nasze życie, ludzi, których nosimy w naszych sercach, a w sposób szczególny teraźniejszość i przyszłość naszego świata na tym etapie «nowego początku».

Ześlij nam, Panie, swojego Ducha, i odnów oblicze ziemi! 

Oblicze naszego społeczeństwa, naszych domów i naszych serc.
Dziękujmy w tym dniu za „cud Zielonych Świąt“!