15.04.2020

Na naszą codzienność … 04

S. M. Renata Zürrlein, Deutschland

„Wyczuwamy powszechnie, jak wielkie znaczenie ma fakt, że dążymy do tego, aby wszyscy, którzy są nam obecnie powierzeni, byli duchowo odporni.

Ze wszystkich stron próbuje się odebrać nam istotę naszej osobowości. Gdy zalewają nas współczesne nurty, robi się wszystko, aby złamać nam kręgosłup, abyśmy stali się ‘niewolnikami’. Dlatego już teraz musimy próbować się przeciwstawić.

Możliwe, że zawsze będzie trudno wychowywać pełne mocy osobowości. Jednak dzisiaj jest to najistotniejsza sprawa.”

4.- 8.9.1950 r.


IMPULS

Niewolnicza zależność jest niegodna człowieka. My, ludzie, jesteśmy stworzeni do wolności. A jednak: czekolada w szafce, smartfon w kieszeni, ten serial w telewizji – czy rzeczywiście jestem wolny, by z tego zrezygnować?

Wszyscy mówią tak, a ja myślę inaczej – czy rzeczywiście jestem wolny, by wypowiedzieć swoje zdanie?

Dla ojca Kentenicha wolna osobowość była istotą jego pedagogiki. Być wolnym i stawać się wolnym, kierując się wewnętrznymi, duchowymi motywacjami!


Gdzie wyczuwam u siebie zależność, uzależnienie?

W jakich sprawach ciągle się poddaję, ulegam?

W jakich dziedzinach mogę i chcę rozwijać się jako osobowość?