19.03.2020

Uroczystość świętego Józefa

Siostra Mariana Macedo

“Uczyniłem cię ojcem wielu narodów” Rz 4, 17

W dniu uroczystości św. Józefa obchodzimy także imieniny Założyciela Dzieła Szensztackiego, ojca Józefa Kentenicha. Rozważamy szczególnie jego ojcowski charyzmat.

Dzisiejsza liturgia przedstawia nam św. Józefa jako wyraźnie ojcowską postać. Józef został wybrany na opiekuna dwóch największych Bożych Skarbów na ziemi: Syna Bożego i Dziewicy Maryi. Był wiernym stróżem Bożego Dziecięcia, Jezusa, ale jak ojciec, także Jego wychowawcą. W Piśmie świętym Józef ukazany jest jako mąż milczenia i dyspozycyjności wobec Bożych planów: Przyjmuje Maryję, jako swoją Małżonkę, ucieka do Egiptu, a ostatecznie wraca do ziemi Izraela. Święty Józef identyfikuje się całkowicie z zasadniczą postawą Jezusa. Obydwaj postępują zgodnie ze słowami: “Ojcze, oto idę, aby pełnić Twoją wolę”. (O. Józef Kentenich, 18 marca 1967 r.)

Ojciec Józef Kentenich – Bożym darem

Ojcostwo ojca Kentenicha jest Bożym darem dla nas. Poprzez posługę ojca duchownego w Domu Studiów w Szensztacie ten dar został ożywiony i rozwinął się dzięki przymierzu miłości z 18 października 1914 roku. Ojciec Kentenich sam doświadczył miłości Ojca Niebieskiego poprzez wychowawcze działanie Matki Bożej. To doświadczenie przekazał swoim wychowankom.

Na przestrzeni historii Szensztatu wielu ludzi z różnych narodów, powierzając się jego prowadzeniu, doświadczyło w nim przejrzystej ikony Ojca niebieskiego. Także po swoim odejściu do wieczności, przed ponad pięćdziesięcioma laty, jest on nadal dla wielu jak otwarte drzwi, które umożliwiają odnalezienie drogi do Boga, jako Ojca.