18.03.2020

KORONA

S Gretelmaria Wolff

KORONA – wirus

•   Rozprzestrzenia się dynamicznie na wszystkie kraje świata, każdego dnia słyszymy nowe wiadomości o jego rozwoju, o jego zwalczaniu, o środkach ostrożności i ochrony, o zaleceniach i obowiązkach …

•   Wszelkiego rodzaju imprezy i spotkania zostają odwołane, szkoły, przedszkola i sklepy zamknięte, kontakty społeczne powinny zostać ograniczone do tego, co konieczne. Państwo ogłasza stan wyjątkowy …

•   Odwiedziny w szpitalach i domach opieki podlegają ściśle określonym zasadom…

•   Nasze kościoły, nawet Bazylika Św. Piotra, zostają zamknięte z polecenia władz państwowych. Coś takiego nie zdarzyło się od wieków. W wielu krajach udział we Mszach świętych i nabożeństwach możliwy jest tylko – albo również (jakież błogosławieństwo!) – za pośrednictwem środków społecznego przekazu. Co będzie się działo w czasie Wielkiego Tygodnia i Oktawy Wielkanocnej?

•   Nieprzewidywalne skutki dla poszczególnych osób, dla grup, dla społeczeństwa, dla gospodarki – w całym świecie – dla nieprzewidywalnych czasów …

KORONA – „infekcja“ z punktu widzenia wiary

Mamy do czynienia z wieloma wyzwaniami, pytaniami, niepewnością, obawami. W tle może pojawić się panika.
Cokolwiek może współbrzmieć w tych wydarzeniach, my, jako ludzie wierzący żyjemy w przymierzu miłości z Matką Bożą. Idziemy naszą drogą trzymając się dłoni naszego Ojca Założyciela. Mimowolnie rodzi się w nas pytanie, które on sam często sobie stawiał, które często sugerował także nam.

•   Co Bóg chce nam powiedzieć przez te wydarzenia?

•   Na co chce nam zwrócić uwagę?

•   Jakie drzwi chce przed nami otworzyć, gdy inne nagle się zamykają?

Nie pozwólmy, by obecna, kryzysowa dla wielu ludzi sytuacja, zniechęciła nas. Zamiast tego wzmocnijmy naszą ufność w mądrą i pełną miłości Opatrzność Boga Ojca, który może tworzyć wspaniałe dzieła z tego, co na zewnątrz wygląda jak rozbite skorupy.

Niech nasz Ojciec Założyciel „zarazi“ nas SWOIM pełnym wiary przekonaniem:

♥   „Bóg jest dobry. On jest samą dobrocią i miłością. On bardziej dba o moje dobro niż ja sam.
Jego plany, które określają moje życie, są niezwykłymi planami miłości. Dlatego nie muszę ich zmieniać na moją korzyść, lecz jedynie dostosować się do nich”. J. K.

♥   „Jeden z najważniejszych powodów, dla których nie powinniśmy się obawiać, zawiera się w tym, że powinniśmy dać Bogu możliwość uczynienia czegoś”. J. K.

♥   „Nasze życie może być bardzo trudne, może trzeba nam stoczyć wiele bitew, ale nie musimy się obawiać. Matka Boża rozpościera nad nami swoje dłonie i opiekuje się nami w każdej sytuacji”. J.K.

W wielkim niebezpieczeństwie, w obozie koncentracyjnym w Dachau, Ojciec Ketenach modlił się z ufnością:

„Matko, osłoń nas troskliwie swoim płaszczem,
Byśmy [duchem] stale przebywali w niebie.
Uchroń nas od głodu, zarazy i ognia,
Gdy w wielkiej potrzebie zwracamy się do Ciebie“. J. K.

– Wizyta na żywo w Prasanktuarium tutaj. –