01.02.2020

„Poświęcone na zawsze”: Uroczystość poświęcenia dzieci

Siostra M. Rocío Vispo Gamalero

„Zanim ukształtowałem cię w łonie matki,
znałem cię,
nim przyszedłeś na świat,
poświęciłem cię“  (Jr 1,5)

Istnieje stary i piękny zwyczaj przynoszenia do kościoła dzieci, aby poświęcić je naszemu Panu oraz Matce Bożej. Jest to zwyczaj, który niestety zanika. Jego korzenie można znaleźć w Piśmie świętym. Przynosząc dzieci do świątyni wspominamy to, co uczynili Józef i Maryja z Dzieciątkiem Jezus.

W roku 2019 w

Sanktuarium Ojca w Argentynie

wznowiono ten zwyczaj. Ludziom, którzy przybywają do „Nuevo Schoenstatt“ zaproponowano możliwość, by poświęcili swoje dzieci Matce Bożej.

Zainteresowanie tą ideą wykazują zazwyczaj młodzi rodzice, którzy mają pragnienie, by swoje dzieci powierzyć opiece i wstawiennictwu Maryi.

Zostali oni zaproszeni na spotkanie, w czasie którego jedno z małżeństw oraz siostra wyjaśnili im istotę i znaczenie tego zwyczaju.

Jako konkretna droga, na której rodzice mogą doświadczyć pomocy Matki Bożej w wychowaniu swoich dzieci, zostały ukazane wkłady do kapitału łask. Rodzice zostali zaproszeni do symbolicznego wyrażenia tych wkładów do kapitału łask, aby pamiętać o tym w codziennym życiu. Ten symbol ofiarują oni Matce Bożej w czasie uroczystości poświęcenia ich dzieci.

Zostało także wyjaśnione, co oznacza takie poświęcenie dzieci MTA: zadanie, które Maryja przejmuje w wychowaniu oraz odpowiedzialność, jaką ponoszą rodzice. Te rozważania wprowadziły wszystkich w religijną atmosferę i stały się głębokim przeżyciem.

W dniu 8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, 25 dzieci zostało poświęconych Matce Bożej, a ich rodzice zobowiązali się, że każdego dnia będą je błogosławić oraz utwierdzać je w miłości do Maryi.

Trzy kroki przyczyniły się do tego, że to wydarzenie stało się szczególnym momentem łaski:

Eucharystia, w czasie której miało miejsce poświęcenie. Rodziny zajęły miejsca w pierwszych ławkach w kościele Boga Ojca i w czasie przygotowania darów przyniosły do ołtarza medaliki, które ich dzieci miały później otrzymać.

Modlitwa poświęcenia. Rodziny otrzymały ją już w czasie przygotowania do uroczystości i mogły się zapoznać z tekstem, który w czasie uroczystości odmówiły w sanktuarium.

Przekazanie każdemu dziecku medalika.

W modlitwie poświęcenia rodzice prosili Matkę Bożą, aby troszczyła się o ich dzieci, pomagając im trwać w dobru i duchowej czystości oraz aby uczyła je podążać w życiu Bożymi drogami.

Po odmówieniu przez rodziców modlitwy poświęcenia zostały pobłogosławione medaliki, a rodzice ofiarowali swoje wkłady do kapitału łask, które zgromadzili w czasie przygotowania. Przed sanktuarium, przy statule ojca Kentenicha, rodzice otrzymali pobłogosławione medaliki i nałożyli je swoim dzieciom. Był to moment dużego ruchu i radości, ale przede wszystkim głębokiego spotkania z Matką Bożą.

Na zakończenie rodzice zostali zaproszeni do „Szkoły rodziców“. Jest to drugi krok, przez który pragniemy pomagać rodzicom w ich religijnym i pedagogicznym zadaniu.

Jesteśmy przekonane, że te inicjatywy staną się drzwiami, dzięki którym młode rodziny mogą znaleźć w sanktuarium ojczyznę oraz pomoc w dziele wychowania swoich dzieci.