07.12.2019

Wspinaj się wyżej!

Siostra M. Márcia Carmo Silva

„Jestem stworzony do wyższych rzeczy, aby pewnego dnia stać się dzieckiem Niepokalanej”

 „Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego“ (Łk 1,37). Te słowa określają historię Dziewicy z Nazaretu, która ze względu na Jej Boskie macierzyństwo przeszła przez świat bez skazy grzechu pierworodnego.

Maryja należy całkowicie do Boga. Jej Serce jest zanurzone w „mocy Najwyższego“, która Ją osłoniła. Nasz Założyciel, ojciec Józef Kentenich, mówi: „Wielkim szczęściem i wielkim uspokojeniem dla ludzkiego serca jest świadomość, że istnieje przynajmniej jedna czysto ludzka istota, która w doczesnym porządku świata przeszła przez ziemię całkowicie czysta, nietknięta i w doskonałej nienaruszoności: to jest Matka Boża!”

Ona jest wzorem dla nas!

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny ukazuje nam «nową» kobietę, która napełniona łaską Bożą staje się monstrancją Chrystusa. Ona jest wzorem dla wszystkich, którzy w wolności starają się żyć w Bożej obecności. Aby naśladować przykład Maryi musimy dążyć do zgodności pomiędzy naszym postawą a wiarą, którą wyznajemy. Dlatego zadajmy sobie pytanie:

Na co patrzą oczy, które poświęcone są Bogu? Czego słuchają uszy, które należą do Boga? Czy moje postawy są złotem dla monstrancji mojego serca, które przyjmuje Jezusa w Eucharystii, czy też zacierają one blask tego złota? Ojciec Józef Kentenich uczy: „Kto chce urzeczywistniać rysy Niepokalanej w obrazie Maryi, musi nieustannie żyć w Bożej bliskości”.

Chcemy modlić się razem z ojcem Kentenichem:

Blask Niepokalanej przynagla nas, by prowadzić czyste życie pośród brudu świata:
„Pozwól mi się stać małą Niepokalaną! Uwolnij mnie nie tylko od grzechu i nieuporządkowanych odruchów pożądliwości, ale – na ile to jest możliwe tu na ziemi – od samej nieuporządkowanej pożądliwości!“

„Niepokalana, ochraniaj swoje dziecko! Ty jesteś całkowicie bez skazy grzechu pierworodnego! Czystsza niż świeży śnieg, czystsza niż najbielsza suknia! Obudź we mnie głęboką tęsknotę za duchem Niepokalanej i spraw, by rozpalała się ona coraz bardziej, aż stanie się świętym płomieniem”!