30.11.2019

Pani nowego początku

S. M. Adele Gertsen

– na Adwent –

„Droga, po której Bóg przyszedł na świat, jest także drogą, po której człowiek idzie do Boga. Tą drogą jest Maryja“ (J. Kentenich)

W ciemnościach pierwszego Adwentu Maryja powiedziała Bogu swoje bezwarunkowe TAK. Ona jest panią nowego początku. Ona jest znakiem nadziei wśród wszelkich burz i niepewności, także w naszych czasach. Jej dane było usłyszeć słowa: Dla Boga nie ma nic niemożliwego. Tam, gdzie pojawia się Maryja, atmosfera rezygnacji i pesymizmu zmienia się w klimat nadziei i ufności w bezgraniczne możliwości Boga.

W Szensztacie zawieramy więź miłości, przymierze miłości z Nią. Zawsze możemy być pewni Jej miłości do nas. Ona jest przecież naszą Matką. Chrystus, nasz Pan, umierając na krzyżu, dał nam Ją niejako w testamencie. Jej macierzyńska miłość obejmuje każdego człowieka. Ona podąża za każdym z nas i troszczy się o wszystko, przede wszystkim o nasze wieczne zbawienie.

Pewne przysłowie mówi:

„Każda ludzka potrzeba jest wołaniem o matkę“

 Także my dzisiaj wołajmy do Matki w naszych osobistych potrzebach oraz w problemach, wobec których staje dzisiaj Kościół. Już uczniowie Jezusa zgromadzili się wokół Maryi, gdy po wniebowstąpieniu swojego Mistrza zebrali się bezradni i przestraszeni w sali na górze, przy zamkniętych drzwiach. Gdy razem z Maryją trwali zjednoczeni na modlitwie, wydarzył się cud przemiany: Zstąpił Duch Święty, który uczynił z nich odważnych świadków Chrystusa, a Kościołowi ukazał pewną drogę ku świetlanej przyszłości. Ta radosna ufność powinna stać się także naszym udziałem.

 Zaprośmy Matkę Bożą, by przeżywała z nami Adwent. Ona przybliży nas od Chrystusa i do całej Trójcy Świętej. Ona może nam pomóc, byśmy za Jej wzorem wypowiadali „tak“ do woli Bożej w naszym konkretnym życiu. Wtedy Adwent dokona się w nas. Wtedy otworzymy nasze serca, by zajaśniało w nas światło Nowonarodzonego Chrystusa, naszego Odkupiciela. To będzie nasz największy Bożonarodzeniowy dar.