08.10.2019

Koronowanie to jakby wdychanie i wydychanie

S. M. Lioba Ruprecht

25-lecie koronacji Matki Bożej jako Regina Cor Ecclesiae

Msza św. w Dniu Przymierza z udziałem członków Ruchu Szensztackiego, przy Sanktuarium Cor Ecclesiae w Rzymie, 18.09.2019 r.

“Festa bagnata – festa fortunata”

Gdy jakieś święto kończy się deszczem, oznacza to szczęście, pomyślność! Około godziny 21.45 z łuku rzymskich akweduktów przy Via Aurelia Antica odjechały 53 samochody, a w nich uczestnicy Mszy św. w Dniu Przymierza.

Siedem Sióstr Maryi, które mieszkają w Rzymie, oraz reprezentacja sióstr, przybyła z Szensztatu, z radością oczekiwały na uroczystość jubileuszową. Rzymska Rodzina Szensztacka zaprosiła wszystkich, którzy każdego 18. dnia miesiąca gromadzą się przy Sanktuarium Cor Ecclesiae do wspólnego odnowienia przymierza miłości. Po raz pierwszy zaproszeni byli także ci, którzy spotykają się przy Sanktuarium Matri Ecclesiae na Belmonte, na peryferiach Rzymu, przy Via di Santa Gemma. Nad drzwiami sanktuarium, na banerze, można było przeczytać, jaka jest przyczyna tego świętowania: fotografia korony, a pod nią napis „25 anni”.

Upłynęło 25 lat od dnia, w którym MTA otrzymała tutaj koronę, jako Regina Cor Ecclesiae. Prawie 700 Sióstr Maryi z całego świata przybyło do Rzymu na dzień 15 września 1994 roku. Koronacja była prośbą, skierowaną do Maryi, aby Ruch Szensztacki mógł wypełnić swoje posłannictwo wobec Kościoła w przyszłości oraz aby Założyciel, ojciec Józef Kentenich, został uznany za świętego dla nowych czasów w Kościele i by jego orędzie o przymierzu miłości z Maryją było wszędzie znane. Maryja ma się troszczyć, aby poszczególni ludzie i społeczności ludzkie zostały odnowione.

Przedstawiciel Rodziny Szensztackiej przywitał wszystkich. W procesji zostały wprowadzone sztandary i kapliczki Matki Bożej Pielgrzymującej. Pieśni w czasie liturgii wykonywane były przy akompaniamencie zespołu muzycznego oraz przy śpiewie chóru. Ojciec Facundo Bernabei, duszpasterz Ruchu Szensztackiego we Włoszech, w swoim kazaniu ukazał sens i znaczenie Koronacji. W roku 1939 Maryja otrzymała po raz pierwszy koronę – w sanktuarium w Szensztacie. Miała okazać swoją moc w trudnych czasach drugiej wojny światowej. Siostry Maryi otoczyły wtedy sanktuarium, jak wał ochronny. Poprzez autentyczne życie miały się stać żywą koroną Maryi. Koronacja oznacza wydychanie własnych słabości i nędzy oraz wdychanie siły, którą wyprasza Maryja. Życie może się toczyć dalej – z nową odwagą.

Spalanie wkładów do kapitału łask po odnowieniu przymierza miłości trwało tym razem dłużej, ponieważ stągwie w obydwu sanktuariach wypełnione były wieloma wkładami.

Spalanie wkładów do kapitału łask po odnowieniu przymierza miłości trwało tym razem dłużej, ponieważ stągwie w obydwu sanktuariach wypełnione były wieloma wkładami.

Fachowiec od spraw technicznych, który na próżno starał się wyeliminować szumy w nowym systemie nagłośnienia, pozostał wśród nas. „Tutaj jest tak pięknie! Co oznacza palenie tych kartek?” Z pewnością tu powróci i w czasie następnej uroczystości wszystko będzie dobrze funkcjonowało.