25.04.2019

„Wspólnie SIĘ MODLIĆ“ – rozpalać iskrę

S. Marié Munz

W dniu 24 marca w wielu miejscowościach w Niemczech realizowana była inicjatywa „wspólnie SIĘ MODLIĆ“.

Wzięły w niej udział także Siostry Adoracji na Górze Szensztat i zaproponowały czas na modlitwę w kaplicy adoracji.

Pomysł podsunęła Gabi Wehner z diecezji Fulda: „Wszystko znajduje się obecnie na etapie przełomu: w parafii, w Kościele, w rodzinach, w polityce … Czy jako Apostolat Matki Bożej Pielgrzymującej nie moglibyśmy zorganizować akcji modlitewnej, aby wypraszać błogosławieństwo Boże dla naszych czasów?“

Także w wielu innych miejscach siostry zaangażowały się, by w kręgu swojego oddziaływania zachęcać do wspólnej modlitwy. Pewna 85-letnia Siostra Maryi, która co tydzień odwiedza Dom Seniora i zachęca mieszkańców do modlitwy i refleksji, opowiada: „Nie mogłam włączyć się w modlitwę wieczorem, ale uczyniłam to 25 marca rano. Sala znowu była całkowicie wypełniona. Różaniec przeplatany był fragmentami muzycznymi. Opowiedziałam też nieco o święcie Zwiastowania Najśw. Maryi Pannie. Wiele czasu spędziliśmy razem“.

Kierowniczka jednego z centrów szensztackich opowiada:
„Zastanawiałyśmy się, czy w ogóle mamy coś proponować, ponieważ we wszystkich okolicznych miejscowościach włączano się w tę akcję modlitewną. Ale stwierdziliśmy: W sanktuarium też powinna trwać modlitwa, nawet jeżeli będzie nas niewiele. A mimo to przybyło 16 osób. Później wszyscy mówili: Czy nie możemy tego powtórzyć? – Chętnie też zabrali ze sobą teksty modlitw, aby odmawiać je w parafiach czy w grupach modlitewnych“.

Zespół, który był odpowiedzialny, świadomie wybrał jako termin przeprowadzenie tej inicjatywy modlitewnej wieczór poprzedzający uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Przed ponad 2000 lat wiara nieznanej Dziewczyny z Nazaretu umożliwiła interwencję Boga w historii świata i ludzkości. Teraz jest czas apostołów, czas wiary w «nowy początek» Bożego działania w świecie, w obecnych czasach. Zjednoczeni w przymierzu miłości z Maryją wierzymy, że w mocy Ducha Świętego to, co niemożliwe, może stać się możliwe – DZISIAJ.