04.04.2019

Jako Szensztackie Siostry Adoracji uczestniczymy w życiu Kościoła i świata

S. M. Ludmila Cigánková

„wsólnie SIĘ MODLIĆ

Apostolat Pielgrzymującej Matki Bożej zaprosił do tego, by w wieczór poprzedzający uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie wspólnie modlić się o pokój na świecie i w wielu intencjach współczesnych ludzi. Jako Szensztackie Siostry Adoracji rozważając tajemnice różańcowe łączyłyśmy się ze wszystkimi, którzy przyjęli to zaproszenie.

Czynimy to dlatego,
– że modlitwa jest naszym głównym zadaniem a sytuacja w Kościele i w świecie bardzo porusza nasze serca;
– ponieważ chętnie jednoczymy się z Matką Bożą i z Jej pomocą wypraszamy potrzebne łaski;
– ponieważ w naszym sanktuarium – Sióstr Adoracji – stoi pielgrzymująca kapliczka, która nieustannie przypomina nam, by modlitwą wspierać ten projekt;
– ponieważ modlitwa jest siłą, otwiera serca dla Boga, przemienia świat i odnawia go od wewnątrz.

„Europa potrzebuje modlitwy!“

Naszą modlitwą wspieramy także chrześcijańską inicjatywę „Razem dla Europy“, która w dniach od 25 marca do 9 maja br. ogłosiła sześciotygodniowy „szturm modlitewny“ za Europę. „Europa potrzebuje modlitwy!“ – także w perspektywie Dnia Europy w dniu 9 maja oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniach 23-26 maja.

Każdy tydzień ma szczególny akcent: adoracja, wdzięczność, prośba, pokuta, proklamacja i błogosławieństwo. Jako Siostry Adoracji cieszymy się, że właśnie w pierwszym tygodniu podejmowana jest myśl o adoracji. My w czasie adoracji w ciągu dnia zmieniamy się co godzinę. W pierwszej ławce, w miejscu, gdzie klęczy adorująca siostra, w czasie tych sześciu tygodni leżą teksty modlitw, które przewidziane są na ten okres modlitwy za Europę. W ten sposób każda z nas przypomina sobie o tej wielkiej intencji modlitewnej. W czasie naszych godzin adoracji przedstawiamy Bogu wszytko, co zostało nam powierzone. To jest nasz cichy, ale przecież istotny wkład w wypełnienie chrześcijańskiego posłannictwa Europy oraz dla pokoju w świecie.

„24 godziny dla Pana“ w Prasanktuarium

W dniu 30 marca włączyłyśmy się w modlitewną inicjatywę Kościoła „24 godziny dla Pana“ przy Prasanktuarium. Odprawiłyśmy tam część naszej Liturgii Godzin, a o godzinie 11.30 odśpiewałyśmy modlitwę południową. Ku naszej radości w naszą modlitwę włączyło się kilka osób.