01.03.2019

Nowy świat jest możliwy

S. Rosa Maria Ruthes, Brazylia

Zaczyna się on od wychowania nowego człowieka.

Jesteśmy szkołą katolicką o wyraźnie maryjnym profilu. Podstawą są dla nas wartości etyczne i chrześcijańskie, wychowanie odpowiedzialnych obywateli, którzy są świadomi swojej roli w społeczeństwie. Przygotowujemy uczniów do życia! Takie m.in. słowa zawarła siostra Rosa Maria Ruthes, dyrektorka kolegium „Mãe de Deus“ (Londrina – Paraná/ Brazylia) w swoim przemówieniu na rozpoczęcie roku szkolnego w lutym 2019 r.

Od siedmiu lat kieruje ona pierwszą w świecie szkołą, która systematycznie wykorzystuje w nauczaniu pedagogikę szensztacką, począwszy od szkoły podstawowej aż do matury. Kierowniczka szkoły kontynuuje w ten sposób historię, która rozpoczęła się 3 marca 1936 roku. Przez ten czas przez szkołę przeszło ponad 80.000 uczniów.

“Lubię‚ Colégio Mãe de Deus‘, ponieważ jesteśmy tu wszyscy jak jedna rodzina.”
Ana Beatriz Bonazzi

W czasie swoich odwiedzin w Brazylii ojciec Józef Kentenich poświęcił siostrom dużo czasu, aby zapoznać się z ich doświadczeniami w dziedzinie stosowania pedagogiki szensztackiej oraz dać im wskazania odnośnie konkretnej działalności wychowawczej. Dlatego szkoła, z jej aktualną pedagogiką szensztacką, cieszy się zaufaniem rodzin, wyjaśnia siostra Rosa Maria: „Zawsze mówię rodzicom, że nie boimy się wychowywać w duchu autentycznych chrześcijańskich wartości i odważnie przeciwstawiać się różnym ideologiom. Właściwą dyrektorką naszej szkoły jest Matka Boża, a nasza pedagogika przeszła już próbę dwóch wojen światowych oraz innych wielkich trudności. Wartości, które przekazujemy, są ponadczasowe“.

“Lubię moją szkołę, ponieważ czuję, że tutaj jestem bliżej Boga.”
David Bettin Quiles

Ideał na całe życie

Siostra Rosa Maria wyjaśnia, że tzw. pedagogika ideału pomocna jest zarówno w wychowaniu młodszych, jak i starszych uczniów. W pierwszych latach nauki wszystkie klasy mają jednakowy ideał, a uczniowie pogłębiają w sobie świadomość łaski dziecięctwa Bożego, otrzymanej przez chrzest święty. W dziewiątej klasie uczniowie poprzez modlitwę i pogłębioną duchowość – oddzielnie grupy dziewcząt i chłopców – poszukują ideału, który będzie im przyświecał w wychowaniu siebie samych, aby przez to dać odpowiedź na konkretną sytuację ich życia. Tak np. jedna grupa chłopców wybrała ideał: „Serce z ognia: siła nowego świata“, natomiast ideał dziewcząt brzmi: „Płomień miłości“. Zgodnie ze swoim ideałem wypracowują oni impulsy dla swojego życia i oddają się Matce Bożej w sanktuarium.

Niektóre roczniki klasowe spotykają się jeszcze wiele lat po ukończeniu szkoły i opowiadają, jak ich ideał towarzyszy im w codziennym życiu. “W ubiegłym roku miało miejsce spotkanie trzech klas. Do jednego z tych roczników należeli byli uczniowie, którzy obecnie mieszkają za granicą i którzy łączyli się z uczestnikami przez Internet”, opowiada siostra Rosa Maria. Wielu byłych uczniów pracuje zawodowo na ważnych społecznie stanowiskach. Wyrażają oni wdzięczność za wartości, które wynieśli ze szkoły “Mãe de Deus”. Inni pracują w szkołach, jako nauczyciele czy psycholodzy i wskazują, jak bardzo ideał wpływa na ich decyzje.

„Być jak Maryja“ w kierownictwie dużej szkoły

“Lubię ‚ CMD‘, ponieważ tutaj można zdobyć wszechstronne, integralne wykształcenie. Jest też wiele ciekawych propozycji.“
Maria Carolina Rossignoli Mello

“Jako dyrektorka ‚Colégio Mãe de Deus‘ mogę przekazywać nasz charyzmat: przede wszystkim przez osobiste świadectwo, ponieważ my jesteśmy dla uczniów odzwierciedleniem Maryi. Staram się być ‚małą Maryją‘, która prowadzi do sanktuarium. Na przykład w każdy poniedziałek jest w szkole czas, gdy dyrektorka wygłasza krótki impuls dla uczniów. Staram się wtedy, by prowadzić ich do głębszej więzi z Matką Bożą, z sanktuarium i z Założycielem”, wyjaśnia siostra Rosa Maria i dodaje, że uczniowie są bardzo otwarci i wrażliwi na te wartości: “Szkoła jest miejscem schronienia i ojczyzną dla uczniów. Tworzą tutaj wspaniałą wspólnotę“.

“Dobrze jest być tutaj, w ‚Colégio Mãe de Deus‘! Można tu doświadczyć różnorakiego wsparcia. Tutaj ma miejsce dobre wychowanie religijne i przekazywanie wartości. Mamy wiele wolności w naszej pracy i ja bardzo chętnie tu pracuję.”
Professora Mariane Ulbrich

„Moją największą radością jest – kontynuuje siostra – towarzyszenie uczniom w ich rozwoju, a także udział rodziców w różnych wydarzeniach organizowanych przez szkołę“. Opowiada następnie, jak rodzice wspierają szkołę w zajmowaniu jasnego stanowiska wobec określonych prądów i we wspólnym uczestnictwie w wydarzeniach politycznych, aby bronić etycznych i chrześcijańskich wartości w wychowaniu. “To wszystko jest wielką radością. To nie jest moja zasługa. O wiele bardziej zawdzięczamy to charyzmatowi ojca Kentenicha i rzetelnemu systemowi pedagogicznemu, który nam pozostawił. Trzymając się swoich wartości będziemy zawsze miały wystarczającą ilość uczniów i możemy dawać wkład w kształtowanie nowego świata“.