06.02.2019

Adoracyjny pomost w Szensztacie

s. M. Ludmila Cigánková

„W duchu klękam przed Twoim obrazem,
o Trzykroć Przedziwna, potężna, łaskawa,
w jedności z wszystkimi, którzy poświęcili się Tobie
i gotowi są umrzeć dla Twego królestwa“.

Jako Siostry Adoracji odmawiamy tę modlitwę z Oficjum Szensztackiego na początku każdej godziny adoracji. Za każdym razem duchowo klękamy w Prasanktuarium i łączymy się ze wszystkimi, którzy duchowo bądź rzeczywiście pielgrzymują do tego miejsca łask.

Ku naszej wielkiej radości, w dniach od 10 do 31 stycznia 2019 roku ten „adoracyjny pomost“ z naszej kaplicy domowej do Prasanktuarium miał także zewnętrzny wyraz. W czasie renowacji Prasanktuarium kustodia z Prasanktuarium była w tabernakulum w naszej kaplicy domowej.

Ponieważ ta kustodia jest mniejsza niż nasza monstrancja w kształcie krzyża, mogłyśmy wyraźniej niż zazwyczaj widzieć adorujących aniołów, którzy przedstawieni są wewnątrz tabernakulum.

Przez dwa dni w tygodniu adorowałyśmy Najświętszy Sakrament w tej kustodii także w naszym adoracyjnym sanktuarium.

Świadomie włączałyśmy w naszą modlitwę pracowników wykonujących remont Prasanktuarium oraz wszystkie związane z tym prace.

W modlitwie nadal pozostajemy zjednoczone ze wszystkimi osobami modlącymi się i przybywającymi do Szensztatu.

Siostry Adoracji z Szensztatu