15.01.2019

Słowo Ojca Kentenicha „Wolność”

MFC

„Wolność

„Człowiek jest istotą, 
która spełnia się 
w relacji do Boga”.

„Im bardziej [człowiek] dorasta
do wolności Bożej,
im bardziej dojrzewa do prawdziwej
wolności dzieci Bożych, (…)
tym doskonalszy jest człowiek
i tym doskonalsze jest społeczeństwo”

Schönstatt-Verlag, 56179 Vallendar, www.schoenstatt-verlag.de, Best.-Nr. 5068
Foto: Quelle unbekannt, Layout: F. M. Cooper