28.11.2018

S. M. Honorata – Polska

Świadectwo

Please accept YouTube cookies to play this video. By accepting you will be accessing content from YouTube, a service provided by an external third party.

YouTube privacy policy

If you accept this notice, your choice will be saved and the page will refresh.

Po trzydziestu latach bycia siostrą Maryi, mogę stwierdzić, że jestem szczęśliwa i że rzeczywiście wybrałam i znalazłam tę drogę, którą Pan Bóg mi przeznaczył.