01.11.2018

Obłóczyny w Argentynie i Paragwaju

Sofía María Fazio, SchönstattMJF Argentinien

Obłóczyny w Argentynie

W sobotę, 27 października 2018 r., miała miejsce wielka uroczystość w życiu całej Rodziny Szensztackiej w Argentynie. Sześć młodych kobiet, które należały do Szensztackiej Młodzieży Żeńskiej, przyjęło strój Szensztackich Sióstr Maryi i całe swoje życie poświęciło Bogu, by w ten sposób wypełnić misję, które On powierzył im tutaj, na ziemi, poprzez Ruch Szensztacki.

Oto imiona nowych nowicjuszek:

Nadya María (Bebu Cicconi, z Mendozy)
S. María Victoria (Vico Herrera, z Buenos Aires)
S. Teresita María (Fati Repetto, z Salta)
S. María Guadalupe (Juli Corbella, z Tucumán)
S. Lourdes María (Luli López Manzur, z Corrientes)
S. María Esperanza (Anto Leiva, z Paraná)

Wielka radość wśród wszystkich gości

W czasie ceremonii wiele emocji poruszało serca obecnych, ale jedna była wspólna dla wszystkich przez cały dzień: RADOŚĆ.

Radość promieniowała z twarzy NOWICJUSZEK, od początku, tzn. od uroczystego przejścia z domu prowincjalnego do kościoła Boga Ojca, gdzie odbyły się obłóczyny, aż do błogosławieństwa końcowego, które nowicjuszki otrzymały w sanktuarium. Radość z tego, że dzisiaj w końcu, po złożeniu wielu wkładów do kapitału łask i po odważnej decyzji, ich pełne ufności, pokorne i dziecięce «tak», które ofiarowały Bogu Ojcu, stało się rzeczywistością na całe życie.

Radość ich RODZIN i bliskich, którzy zobaczyli, jak wielkim pokojem promieniują nowicjuszki, ponieważ czują się umiłowane przez Boga i wierzą, że Maryja otoczy je swoją macierzyńską opieką i troską.

Radość DZIEWCZĄT, które od dwóch lat towarzyszyły nowicjuszkom swoją modlitwą. Kierując się mottem „Jako mała Maryja, pod okiem Ojca, być żywym sanktuarium“ łączyły się one w dążeniach z nowicjuszkami i ofiarowywały swoje wkłady do kapitału łask.

Wyczuwalna była również wielka RADOŚĆ Sióstr Maryi, które z charakteryzującą je macierzyńską miłością, z otwartością serc i z serdecznym uśmiechem przyjęły do wspólnoty nowe współsiostry.

Obłóczyny Szensztackich Sióstr Maryi w Argentynie 2018

Czuć się jedną rodziną i być nią

Einkleidung Argentinien 2018Fotoalbum

Bóg i Matka Bożą, za wstawiennictwem naszego Założyciela, Ojca Józefa Kentenicha, ofiarowali nam w naszym Ruchu łaskę przeżywania RODZINY i bycia nią. W moim odczuciu takim doświadczeniem była atmosfera, która panowała w czasie tej wielkiej uroczystości. Nasze kochane nowicjuszki, które w pokorze, wierności, czystości i z odwagą oddały się całkowicie na służbę powołaniu, otrzymanemu od Boga, łączą nas wszystkich we wspólnej modlitwie i radości.

Zapraszam wszystkich, abyśmy nadal trwali zjednoczeni w modlitwie, aby wszyscy, którzy pragną się w pełni zaangażować dla posłannictwa Szensztatu, potrafili właściwie odczytać drogę do świętości, na którą powołuje ich Bóg. Jeżeli kiedyś będziecie mieli okazję, by uczestniczyć w takiej przepięknej i bogatej w łaski uroczystości, nie wahajcie się, by to uczynić.

Z radością pozdrawiam Was z Sanktuarium Ogrodu Maryi w Tucumán

Sofía María Fazio

Obłóczyny w Paragwaju

Następnego dnia odbyły się także obłóczyny dwóch nowicjuszek w Paragwaju:

María Beatriz (Bea Nery Huerta)
S. María Felicia (Jaz Macchi)

Video: Obłóczyny Szensztackich Sióstr Maryi w Paragwaju 2018