16.07.2018

Duże zainteresowanie zadaniem lidera w Szensztacie

S. Rosa María Lamberti

Odwiedziny Szkoły Liderów Szensztackiej Młodzieży Męskiej w Domu Macierzystym Szensztackich Sióstr Maryi

Dwudziestu młodych mężczyzn, należących do Szensztackiej Młodzieży Męskiej z Argentyny, Brazylii, Chile, Kostaryki, Meksyku i USA, odwiedziło w dniu 13 lipca 2018 roku Dom Macierzysty Szensztackich Sióstr Maryi na Górze Szensztat. Towarzyszyli im: ojciec José Luis Zabala i ojciec Andrés Espinoza ze wspólnoty Ojców Szensztackich. Młodzi ludzie przebywają w tych dniach u źródeł naszego Ruchu, uczestniczą w Szkole Animatora i starają się głębiej wniknąć w duchowość Szensztatu.

Odwiedziny w Domu Macierzystym

Odwiedziny na Górze Szensztat związane były z faktem, że tutaj znajduje się Kościół Adoracji z grobem Założyciela, Dom Spotkania z Ojcem Kentenichem, jak również Dom Macierzysty i inne domy, w których ojciec Kentenich za życia przebywał.

Młodzi ludzie pragnęli zapoznać się głębiej z rolą lidera w Szensztacie – to był także temat ich pobytu w Domu Macierzystym. Pragnęli dowiedzieć się, jak wygląda pod tym względem wychowanie u Sióstr Maryi.

Być przewodnikiem, liderem – w Jezusie Chrystusie

Sama Matka Boża – Mater Ter Admirabilis, ukoronowana jako „Królowa Ogrodu Maryi” – przywitała ich tutaj, w holu głównym Domu Macierzystego. Ona jest Królową, która prowadzi nas do Trójcy Świętej. Następnie udaliśmy się do kaplicy domowej, aby pozdrowić Jezusa w Najświętszym Sakramencie – Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala, jak określa to List do Hebrajczyków (12,2). On jest Przewodnikiem, Liderem, w którym my możemy być autentycznymi przewodnikami i liderami.

Później chłopcy otrzymali mały „poczęstunek”, po którym z wielką uwaga wysłuchali wyjaśnienia, że Szensztackie Siostry Maryi są ukształtowaną w duchu Szensztatu święcką wspólnotą liderów, mającą służyć Kościołowi. Dlatego siostry żyją w przymierzu miłości oraz w więzi z trzema tzw. „miejscami kontaktu” – z Matką Bożą, z sanktuarium szensztackim i z ojcem Kentenichem. Ważną rolę w ich życiu pełnią: modlitwa, apostolstwo i życie wspólnotowe, które jest życiem rodzinnym.

Następnie uczestnicy spotkania mieli możliwość zobaczenia zdjęć z różnych dziedzin pracy, w których jesteśmy zaangażowane, jako siostry.

Stawiali wiele interesujących pytań, np. jaki jest związek pomiędzy zdolnością bycia liderem a dziecięctwem wobec Boga? Jak można umacniać się duchowo w tej rzeczywistości? Ile jest Szensztackich Sióstr Maryi w świecie? W jakich krajach siostry prowadzą oddzielny nowicjat? Jak wygląda droga sióstr od wstąpienia aż do wieczystych przyrzeczeń?

W sercach pozostanie radość

Czas upłynął bardzo szybko, ale radość z tego spotkania pozostanie we wszystkich sercach! Z pewnością spotkamy się ponownie w ciągu tych tygodni, gdy ci młodzi ludzie będą poznawali inne miejsca. To było piękne „doświadczenie Cor unum in Patre”, które umacnia jedność międzynarodowej Rodziny Szensztackiej.