03.05.2018

Pierwszą miejscową Siostrą Maryi z Chile

S. M. Jimena Alliende

W wieku 97 lat zmarła siostra M. Carmela

Siostra M. Carmela była pierwszą miejscową Siostrą Maryi z Chile. Żyła w naszej wspólnocie 66 lat. Urodziła się w Collupilli, rolniczej wsi na południu Chile. Podjęła odważny krok, by wstąpić do postulatu tej niemieckiej wspólnoty, która zaledwie sześć lat wcześniej przybyła do w Temuco/Chile i przeżywała jeszcze proces tworzenia wszystkiego od podstaw. W maryjnym charyzmacie Szensztatu znalazła potwierdzenie swojej głębokiej czci wobec Matki Bożej.

Siostra M. Carmela była radosną, łatwo nawiązującą kontakty i serdeczną osobą. Te cechy kształtowały także jej posługę wobec chorych – zadanie, które kochała. Troszczyła się o chorych – dzieci i dorosłych – w wielu miastach. Przede wszystkim w Poliklinice w Temuco, wśród najbiedniejszych, gdzie była bardzo ceniona. Odwiedzała chorych w domach, pełniła także posługę duszpasterską, starała się o żywność i ubrania dla potrzebujących. Była ekspertką w dziedzinie medycyny alternatywnej, znała lecznicze właściwości ziół, a jej przepisy były szeroko znane.

W podeszłym wieku mieszkała przy narodowym sanktuarium w Santiago, Bellavista. Tutaj przyjmowała ludzi, przybywających do sanktuarium MTA. Była bardzo dobrym słuchaczem, potrafiła dawać trafne rady i prowadzić do Boga. Zawsze miała przy sobie coś, co mogła ofiarować. W ten sposób pomagała ludziom doświadczyć łaski zadomowienia, którą Matka Boża obdarza w sanktuarium.
Odeszła w pokoju w dniu 15 marca 2018 roku.