29.04.2018

W PONIEDZIAŁEK WIECZOREM

S. Fernanda González

SPOTKANIA Z OJCEM KENTENICHEM

Rodzina Szensztacka w Chile zaplanowała różne wydarzenia z okazji 50. rocznicy śmierci ojca Józefa Kentenicha. W sanktuarium w Montahue, Concepción, przewidzianych jest osiem spotkań, zatytułowanych „W poniedziałek wieczorem”, w odniesieniu do spotkań ojca Kentenicha z małżeństwami w Milwaukee. Za przygotowanie tych wieczorów odpowiedzialna jest s. M. Fernanda wraz z zespołem.

Pierwsze spotkanie z cyklu „W poniedziałek wieczorem“ miało miejsce w dniu 19 marca. Duża fotografia ojca Kentenicha, siedzącego na ławce, na cmentarzu w Milwaukee, dała poczucie, że Założyciel jest obecny wśród uczestników oraz tworzyła rodzinną atmosferę, jak za jego życia.

Celem spotkań jest zaczerpnięcie z bogatej wymiany doświadczeń pomiędzy ojcem Kentenichem a rodzinami. Siostra M. Fernanda przedstawiła ważne tematy tych spotkań, które nawiązują do codziennego życia. Osoby świeckie i Siostry Maryi opowiadały o swoich przeżyciach z ojcem Kentenichem, o jego maryjnym, ojcowskim i pedagogicznym charyzmacie, który także dzisiaj jest bardzo aktualny.

Ta inicjatywa ma przybliżyć ludziom ojca Kentenicha.

Wiele osób widzi w nim wzorowego kapłana, który stał się „ikoną Boga Ojca”. Wszyscy, którzy są związani z sanktuarium i z MTA, mogą także z nim nawiązać osobistą wieź i otrzymywać od niego to, co nam zostawił ponad 50 lat temu.

Świątobliwi ludzie, tacy jak ojciec Kentenich, towarzyszą nam swoim wstawiennictwem także z wieczności. Młody animator grupy szensztackiej, nazywanej „Pioneros” (młodzi chłopcy w wieku od 13 do 17 lat) dał takie świadectwo: W swoim życiu i w swoim zadaniu doświadczył on autentycznej bliskości ojca Kentenicha. Prowadzi też z nim osobisty dialog.

Pewna młoda kobieta, która uczestniczyła w programie „Schönstatt-Zeit“, dała świadectwo o tym, że dialogi, które prowadziła z ojcem Kentenichem przy jego grobie, okazały się decydujące dla jej przyszłego życia.

W ten sposób pierwsze spotkanie Rodziny Szensztackiej w Montahue, Concepción, stało się ważnym wydarzeniem dla 120 jego uczestników. Teraz przygotowują oni zaproszenia, aby do następnych spotkań zachęcić jeszcze więcej ludzi.