24.03.2018

“Czy przyjmujecie wyzwanie?“

PAPIEŻA FRANCISZKA

»Nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga« (Łk 1,30)

300 młodych osób zgromadziło się w tych dniach w Rzymie, aby przedyskutować tematy: Kościół, młodzież i powołanie. To jest jednak tylko niewielka część uczestników. W sumie w dyskusji i wymianie opinii online bierze udział 14.000 młodych ludzi.

Ich wszystkich oraz młodzieży na całym świecie, a także wszystkich ludzi o młodym sercu, dotyczy Orędzie Papieża Franciszka na XXXIII Światowy Dzień Młodzieży w diecezjach.

Ojciec Święty wskazuje nam na Maryję. Ona jest z nami w drodze.

Papież rozważa w swoim Orędziu cztery zdania Bożego posłańca, skierowane do Maryi, skromnej, młodej kobiety. Te zdania mogą być dla nas zachętą:

Nie bój się!

Maryja!

Znalazłaś łaskę u Boga

Odwaga w teraźniejszości

Ojciec Święty kończy Orędzie słowami: „ŚDM jest dla odważnych! (…) Czy przyjmujecie wyzwanie?“

ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA NA XXXIII ŚWIATOWY DZIEŃ MŁODZIEŻY 2018 r.