16.03.2018

Program„Czas w Szensztacie“

S. Rosa María Lamberti, Szensztat

Niepokalana – «Święta Wiosna» dla dzisiejszych czasów!

Siedem młodych kobiet z Paragwaju i Chile spędziło w Szensztacie prawie dwa miesiące(od 8 stycznia do 4 marca 2018 roku), obfite naznaczone błogosławieństwem Bożym. Mieszkały u Szensztackich Sióstr Maryi na Górze Szensztat. Chciały się bardziej zagłębić w duchowość Szensztatu i umocnione wrócić do swoich domów, aby jako odbicie Maryi – Niepokalanej, pomagać w szerzeniu w świecie atmosfery „nowej, świętej wiosny”.

Program zawierał się w słowach motta: Niepokalana – «Święta Wiosna» dla dzisiejszych czasów! Taki temat został wybrany osobiście przez te młode kobiety. Zawierał on w sobie spotkania w grupie, w czasie których rozważano przede wszystkim „Pieśń o ojczyźnie”, jedną z modlitw, ułożonych przez ojca Kentenicha w obozie koncentracyjnym w Dachau. Program obejmował też wyjazdy związane ze śladami życia ojca Kentenicha – do Gymnich/Kolonii, Limburga, Bonn, Trewiru, Metternich, Liebfrauenhöhe, Monachium i do Dachau. Oczywiście, w samym Szensztacie możliwych było wiele duchowych spotkań z Założycielem. Dziewczęta odwiedzały różne domy w Szensztacie, miały spotkania z członkami różnych wspólnot szensztackich w instytutach, związkach i grupach ligowych. Spotkania te miały na celu wyjaśnienie struktury Dzieła Szensztackiego.

Te spotkania, ale także czas modlitwy, Msze święte i inne wydarzenia, które dziewczęta mogły przeżyć wraz innymi «szensztatowcami», sprawiły, że poczuły się one bardziej związane z Rodziną Szensztacką, ponieważ wszędzie były serdecznie przyjmowane.

Dziewczęta ze swej strony też obdarowały i sprawiły radość członkom Szensztatu, mieszkającym na miejscu, np. poprzez swój taniec, czy umiejętności kulinarne!

Wracają one do swoich krajów z wieloma nowymi umiejętnościami, z wieloma nowymi przeżyciami, ubogacone wieloma nowymi przyjaźniami, ale są przekonane, że to nie był ostatni ich pobyt w Szensztacie! Kiedyś może wrócą. Przede wszystkim wiedzą jednak, że ich serca pozostaną na zawsze w tym świętym miejscu!

Słowa jednej z młodych kobiet są podsumowaniem tego czasu:

„Ten czas w Szensztacie, świadectwa żyjących tutaj «szensztatowców», pokazały nam, że wzniosłe ideały Szensztatu pod wieloma względami są możliwe do osiągnięcia. To daje nam nadzieję i zachęca nas, by dążyć do tych ideałów”.