05.03.2018

Rozpoczęcie roku szkolnego w Kolegium Mãe de Deus

S. M. Franciely de Oliveira, Brazylia

Wśród uczniów Kolegium „Mãe de Deus“, prowadzonego przez Szensztackie Siostry Maryi w Londrina w stanie Paraná, w Brazylii, panuje klimat oczekiwania i radości.

W dniu 5 lutego, w pierwszym dniu nauki, uczniowie zostali zaskoczeniu nowymi, względnie przeorganizowanymi pomieszczeniami klasowymi. W oczach ponad 600 uczniów można było dostrzec, że w napięciu oczekują, by poznać nowych kolegów i nauczycieli. Jak zwykle, pierwszy dzień nauki rozpoczął się modlitwą.

Następnie zostały podane aktualne informacje. Dyrektorka szkoły, siostra Rosa Maria Ruthes, powitała serdecznie uczniów i rodziców. Wspomniała o Roku Ojca Kentenicha, w którym Kolegium Mãe de Deus, wraz z całym Ruchem Szensztackim w świecie, obchodzi 50-lecie śmierci swojego Założyciela. Aby podkreślić ten rok jubileuszowy, duszpasterze szkolni, wraz z nauczycielami religii, planują różnego rodzaju aktywności dla całej społeczności szkolnej, np. sztuki teatralne, konkursy umiejętności, wycieczki.

Maryja jest obecna w klasach

W czasie kolejnego punktu programu rodzice i uczniowie z radością podziwiali modyfikacje, przeprowadzone w pomieszczeniach Kolegium. Wszystkim podobała się nie tylko architektura, ale także fakt, że w każdym pomieszczeniu szkolnym znajduje się obraz Matki Bożej w domowym sanktuarium. Pewna uczennica VIII klasy daje świadectwo: „Obecność Maryi w salach szkolnych jest bardzo ważna, ponieważ ONA pomaga nam prosić o przebaczenie, gdy pokłócimy się z naszymi przyjaciółmi (koleżankami czy kolegami szkolnymi)”.

Wiedza i wiara w służbie bliźniego

Jako szkoła katolicka, która opiera się w swojej działalności na pedagogice szensztackiej, Kolegium „Mãe de Deus“ łączy wysoki poziom lekcji z formacją duchową i ludzką, proponuje integralne wychowanie, które obejmuje wszystkie aspekty ludzkiego bytu. Poprzez zaangażowanie we wspólnocie, akcje solidarnościowe i związane z tym przeżycia, uczniowie uczą się, że wiara musi mieć przełożenie na konkretne uczynki w codziennym życiu oraz że wiedza zdobyta w czasie nauki powinna być wykorzystywana w służbie bliźnim.

„Msza św. heroicznej młodzieży“

Przykładem tego jest fakt, że niektórzy uczniowie pragną być w okresie Wielkiego Postu „protektorami pokoju”, przez to, że podejmują osobiste postanowienie w zakresie samowychowania. Poza tym praktykują oni inicjatywę, którą nazwali: „Msza św. heroicznej młodzieży”. Pragną przychodzić do Kolegium wcześniej, aby wspólnie uczestniczyć w Eucharystii, zanim zaczną się lekcje. Wspierają ich w tym niektórzy rodzice, uczestnicząc we Mszy świętej razem z uczniami. W ten sposób pedagogika szensztacka pomaga w kształtowaniu „nowego człowieka w nowej wspólnocie”, jak pragnął tego ojciec Józef Kentenich.

Mae_de_Deus_Brazil