23.02.2018

„Do Ciebie popłyną wszystkie narody …“

S. M. Josit Treese

Sanktuarium szensztackie „Haus Mariengrund”, Münster

Wydarzenia przy Centrum Szensztackim „Haus Mariengrund”, Münster

„Do Ciebie płyną wszystkie narody…

… przynoszą dary, jako wyraz wdzięczności, wchodzą przez Twoje bramy, oglądają chwałę Bożą“, tak śpiewamy w jednej z pieśni pielgrzymkowych, ku czci Trzykroć Przedziwnej Matki i Zwycięskiej Królowej z Szensztatu. Sanktuaria szensztackie w całym świecie przyciągają ludzi ze wszystkich narodów. Taką samą rolę odgrywa kapliczka przy Centrum Szensztackim „Haus Mariengrund” w Münster, w Niemczech. Siostra M. Josit w kilku krótkich relacjach opowiada o międzynarodowych spotkaniach przy sanktuarium:

Goście z Syrii, Nigerii i Wietnamu

 W mieszkalnym kontenerze za kapliczką mieszkał przez pewien czas Syryjczyk, należący do syryjskiego Kościoła prawosławnego, który codziennie powierzał Matce Bożej swoje intencje i troskę o swoich krewnych, o swoją zawodową przyszłość, a także zawód w miłości, którego doświadczył. Mieszkał tam też ksiądz z Nigerii, który pragnął się doktoryzować na uniwersytecie i regularnie odprawiał dla nas, sióstr, Mszę świętą w sanktuarium. W innym dniu przyszedł do sanktuarium pewien werbista, pochodzący z Wietnamu. Gdy zaczęłam z nim rozmawiać i opowiedziałam o przepięknej pieśni maryjnej, którą nasza wietnamska siostra Maria Gorettie zaśpiewała w czasie uroczystości jubileuszowych w Szensztacie, w 2014 roku, okazało się, że on jest autorem i kompozytorem tej pieśni maryjnej i zna naszą współsiostrę.

Meksykanin w regionie Münster

Pewnego poranka Mszę świętej w kapliczce odprawiał nieznany mi dotąd ksiądz, którego uznałam za Hindusa. Okazało się jednak, że jest Meksykaninem i długo mieszkał tutaj, w Münster. Gdy tu powraca, zawsze przychodzi do sanktuarium

 Wspomnienia z dzieciństwa pewnej Kanadyjki

Niedawno otrzymałyśmy e-mail, w którym pewna kobieta z Kanady pytała, kiedy jest otwarte nasze sanktuarium. Opowiedziała, że w dzieciństwie mieszkała tutaj, niedaleko i z pewnością setki razy była w kapliczce. Spotkałyśmy ją później w kapliczce, gdy odwiedziła swoje rodzinne strony. Dzięki swojej przyjaciółce z Brazylii należy ona do Kręgu Pielgrzymującej Matki Bożej w Kanadzie.

Młodzi Polacy na nocnej adoracji

Kiedyś, w czasie nocnej adoracji w sanktuarium, przyszło czterech młodych Polaków. Powiedzieli, że wrócą po przyjęciu, na które się udają. Rzeczywiście, przyszli około 3.00 nad ranem i przyprowadzili jeszcze kilka innych młodych osób, które bardzo pobożnie się modliły. Jedna z Polek opowiadała, że przyjechała z Polskiej Misji Katolickiej w Dortmundzie i należy do Szensztatu, że przychodzi do niej Pielgrzymująca Matka Boża i że niedawno była w Szensztacie.

Międzynarodowe spotkanie w intencji pokoju w świecie

Wyjątkowym wydarzeniem we wrześniu było wielkie, międzynarodowe spotkanie w intencji pokoju w świecie, które odbyło się w Münster i Osnabrück, a zorganizowane zostało przez Wspólnotę Sant‘Egidio wraz z biskupami z Münster i Osnabrück. Do kapliczki przybyli ludzie z Belgii, Austrii i Czech. Miałam możliwość opowiedzenia im o naszych centrach szensztackich w ich krajach. Na zakończenie spotkania zostało ogłoszone przesłanie końcowe. Przedstawiciele różnych religii zgromadzili się wtedy na placu przed Salą Pokoju w ratuszu w Osnabrück, aby odczytać wspólnie opracowany dokument, w którym zobowiązali się do angażowania się w Imię Boga w dzieło pokoju. W czasie ogłaszania przesłania końcowego na niebie pojawiła się cudowna tęcza, jakby na potwierdzenie wspólnej woli pokoju. Oby także nasze sanktuarium szensztackie, do którego pielgrzymuje tak wiele narodów, przyczyniało się do budowania kultury przymierza pomiędzy narodami i kulturami.

Centrum „Haus Mariengrund“, Münster