16.02.2018

Koncert charytatywny w Koszalinie

Relacja s. M. Pauliny Kopacz

W sobotę, 30 grudnia 2017 roku, w Koszalinie odbył się koncert charytatywny, zorganizowany przez „Fundację Przymierze”. Fundacja wspiera swoją działalnością budowę Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego przy sanktuarium szensztackim na Górze Chełmskiej.

Góra Chełmska – wyjątkowe miejsce

Góra Chełmska koło Koszalina oraz znajdujące się tam sanktuarium szensztackie, to wyjątkowe miejsce. Na Górze Chełmskiej już w XIII wieku znajdowała się kaplica maryjna, do której pielgrzymowali pątnicy z całej Europy Środkowej. W okresie reformacji zostało ono jednak zburzone. Dopiero po kilkuset latach (w 1990 roku) szczyt Góry ponownie stał się miejscem oddawania czci Bogu, miejscem modlitwy. Od tamtej pory „gospodyniami” tego miejsca są Szensztackie Siostry Maryi. Zaraz na początku ich posługi w tym miejscu zostało zbudowane sanktuarium szensztackie. W dniu 1 czerwca 1991 roku sanktuarium to – jako jedyne w świecie – zostało poświęcone przez Papieża, dziś już świętego Jana Pawła II. W ten sposób istnienie sanktuarium stało się niejako kontynuacją średniowiecznej tradycji tego miejsca. Od początku swojej obecności w tym miejscu siostry starały się także o możliwość budowy domu pielgrzyma, ponieważ sanktuarium znajduje się na polanie, w środku lasu, gdzie nie ma zabudowań, umożliwiających przyjmowanie pielgrzymów. A do Matki Bożej przybywają liczne grupy pątników z całego Pomorza, z Polski, a nawet z Europy. Możliwość budowy Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego pojawiła się jednak dopiero w 2012 roku. Wysiłek budowy został podjęty przy ofiarnym wsparciu wielu darczyńców z całej Polski oraz z zagranicy. W 2017 roku, z inicjatywy Sióstr Szensztackich, została powołana do życia Fundacja Przymierze, której celem jest wspieranie budowy, ale także szerzenie wartości duchowych i kulturalnych poprzez różne formy warsztatów: formacyjnych, pastoralnych, edukacyjnych i artystycznych.

Fundacja organizuje koncert

W sobotni wieczór, 30 grudnia 2017 roku, Fundacja Przymierza zaprosiła mieszkańców Koszalina, powiatu koszalińskiego oraz województwa zachodniopomorskiego, aby w Koszalińskiej Filharmonii spotkać się na pierwszym świątecznym koncercie charytatywnym na rzecz budowy Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego.

Kolędowy i świąteczny repertuar w wykonaniu Słupskiej Sinfonietty oraz solistów wprowadził wszystkich w atmosferę piękna oraz niesamowitych przeżyć i uczuć. Młodzi artyści pokazali profesjonalizm, ale też radość i pasję. Do młodych muzyków dołączyła także s. M. Zoja, grając na skrzypcach. Publiczność wyraziła ogromną wdzięczność orkiestrze i solistom, czego wyrazem były owacje na stojąco!

Przedstawiciele Kościoła i lokalnych władz doceniają budowę nowego Centrum

W imieniu Fundacji Przymierze uczestników koncertu powitała s. M. Paulina, prezes zarządu Fundacji.

W gronie zaproszonych gości znaleźli się ks. bp Edward Dajczak, ks. bp Krzysztof Włodarczyk, ks. bp Paweł Cieślik oraz prezydent Koszalina Piotr Jedliński wraz z małżonką i wicestarosta powiatu koszalińskiego Dariusz Kalinowski z małżonką.

W swoim przemówieniu ks. biskup Dajczak podkreślił, iż siostry szensztackie wzięły na siebie ciężar tworzenia domu, w którym można by było doświadczać bliskości Boga oraz wspólnoty z drugim człowiekiem. Nie wystarczą jednak same mury. To sprawa o wiele głębsza – to także trud pisania treści tego domu. Góra Chełmska dopisze swoją historię właśnie poprzez dzieło budowanego Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego.

Natomiast prezydent miasta Koszalina podkreślił znaczenie inwestycji Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego dla miasta Koszalina i regionu. Odwiedzający sanktuarium, mieszkańcy Koszalina i turyści, mogą doświadczyć coraz lepszej infrastruktury wokół Góry Chełmskiej. Prezydent zaakcentował także otwartość i wieloletnią dobrą współpracę z kustoszkami sanktuarium.

Koncert był doskonałym czasem na wyrażenie podziękowań wobec zaproszonych gości. Podziękowania skierowane zostały również do indywidualnych darczyńców i ofiarodawców, dzięki którym koncert mógł zostać zrealizowany.