17.12.2017

Królowa Nowej Ewangelizacji Europy odwiedza Polskę

s. M. Damiana Czogała, Polska

Parafia Gorzyce, archidiecezja katowicka

W dniu 8 września 2012 roku, w obecności 3000 osób z 19 krajów Europy, Matka Boża została w Szensztacie ukoronowana jako „Królowa Nowej Ewangelizacji”. Od tamtej pory obraz Trzykroć Przedziwnej Matki i Zwycięskiej Królowej z Szensztatu odbywa pielgrzymią wędrówkę po krajach Europy.

Od 18 lipca 2017 roku Królowa Nowej Ewangelizacji (w obrazie nazywanym też Europejskim Auxiliarem) już po raz trzeci odwiedza Polskę. Przychodzi ona w czasie skondensowanej walki o wartości chrześcijańskie w naszej Ojczyźnie, o praworządność i sprawiedliwość, troski o rodzinę oraz starania o zabezpieczenie prawa do życia najsłabszym i chorym dzieciom. W ciągu ostatnich czterem miesięcy Pielgrzymująca Królowa dotarła do około 70 parafii w 11 diecezjach naszego kraju.

Apostolat Pielgrzymującej Matki Bożej

W parafiach Królowa witana jest przez osoby różnych stanów i w różnym wieku – przez rodziny z dziećmi, przez młodzież, przez kapłanów i świeckich. Większość tych ludzi należy do Kręgów Pielgrzymującego Sanktuarium: W 400 parafiach, rozsianych po Polsce, Pielgrzymująca Matka odwiedza co miesiąc około 20 tysięcy domów, w 1700 kręgach. Ludzie w różnoraki sposób wyrażają swoją wdzięczność za rozwój Apostolatu Pielgrzymującej Matki w naszym kraju oraz za doświadczanie obecności i pomocy Matki Bożej w osobistych sprawach codziennego życia. Obecność Królowej Nowej Ewangelizacji w parafiach daje też okazję do głębszego zapoznania się z Apostolatem Pielgrzymującej Matki Bożej i promowania tej formy religijności w szerszych kręgach oraz do wspólnej modlitwy o chrześcijańską przyszłość Europy.

Orkiestra i szpaler dla Królowej

Odwiedziny Matki Bożej w parafiach są przygotowywane przez członków Kręgów Pielgrzymującej Matki, co bardzo ich jednoczy i pozwala jeszcze bliżej się poznać. W przygotowanie uroczystości często angażują się też członkowie innych ruchów i wspólnot modlitewnych. Maryja także w ten sposób działa jako Matka Jedności. W wielu parafiach wytworzył się swoisty rytuał przyjęcia wizerunku naszej Królowej: po powitaniu przez duszpasterza przy drzwiach kościoła parafialnego, ma miejsce uroczyste wprowadzenie Auxiliaru (niesionego przez rodzinę) do kościoła, gdzie Maryja witana jest przez wszystkich uczestników. W jednej z parafii wprowadzeniu Królowej nowej Ewangelizacji Europy do kościoła towarzyszyła orkiestra, gdzie indziej mężczyźni z grup Rycerzy Kolumba utworzyli szpaler dla niesionego przez małżonków Europejskiego Auxiliaru. W czasie sprawowanej Eucharystii członkowie kręgów Pielgrzymujących Sanktuariów przejmują odpowiedzialność za czytania liturgiczne. Modlitewne czuwanie, które odbywa się później, przeplatane jest maryjnymi i szensztackim pieśniami. W parafiach powstaje także zwyczaj zapisywania swoich intencji, podziękowań i duchowych darów oraz przekazywania ich symbolicznie Matce Bożej w formie „wkładów”, wrzucanych do stągwi – dzbana. Ksiądz proboszcz w każdej parafii odmawia w czasie nawiedzenia Auxiliaru modlitwę koronacyjną z 8 września 2012 r.

Koronacja 31 pielgrzymujących sanktuariów

Jednym z istotnych momentów w ciągu minionych czterech miesięcy nawiedzenia Europejskiego Auxiliaru w Polsce były odwiedziny w Łukowie (diecezja siedlecka), gdzie ks. biskup Piotr Sawczuk ukoronował 31 pielgrzymujących kapliczek z wizerunkiem Trzykroć Przedziwnej Matki i Zwycięskiej Królowej z Szensztatu. Królowa Nowej Ewangelizacji odwiedziła także ks. biskupa Jana Kopca w Gliwicach, który zawierzył Maryi to, co jest jego wielką troską – młode małżeństwa oraz ich drogę życia.

Królowa odwiedza przedszkola i placówki wychowawcze

Ufamy, że nawiedzenie europejskiego Auxiliaru przyniesie obfite owoce duchowe i że ta „pielgrzymka” przyczyni się do pogłębienia wiary oraz umocnienia więzi – w rodzinach i w parafiach naszej Ojczyzny.

Więcej informacji na temat projektu Pielgrzymującej MTA w Polsce można znaleźć na stronie