06.12.2017

Słuchać, rozeznawać, żyć powołaniem Pana

Papieża Franciszka

Powołani do radości

W swoim orędziu na 55. Światowy Dzień Modlitw o Powołania Papież Franciszek podkreśla powołanie do radości, które Bóg kieruje do każdego chrześcijanina. W okresie Bożego Narodzenia to powołanie wyraźniej staje nam przed oczami. „Także w tych naszych niespokojnych czasach tajemnica Wcielenia przypomina nam, że Bóg zawsze wychodzi nam naprzeciw i jest Bogiem-z-nami, przechodząc niekiedy zakurzonymi drogami naszego życia i rozumiejąc naszą tęsknotę za miłością i szczęściem, wzywa nas do radości”. Niezależnie od tego, czy w życiu małżeńskim, kapłańskim, czy na drodze życia konsekrowanego, każdy został powołany, by tu i teraz być świadkiem Pana, mówi Papież Franciszek. W nawiązaniu do życia Jezusa Ojciec Święty rozwija trzy aspekty każdego powołania: słuchać, rozeznawać oraz żyć powołaniem.

Orędzie Papieża Franciszka na 55. Światowy Dzień Modlitw o Powołania