25.03.2024

Wielkanoc na Górze Szensztat
On ŻYJE

S M. Natalie Stewart
Deutschland

Szlak Wielkanocny 2024

na Górze Szensztat

– przeżycie dla młodszych i starszych

W naturalnym otoczeniu Centrum Konferencyjnym Marienland na Górze Szensztat dzieci, rodziny i wszyscy zainteresowani mogą spodziewać się różnorodnych stacji na Szlaku Wielkanocnym 2024.

Przenosi ona młodych i starszych w ten szczególny czas, w którym świętujemy Zmartwychwstanie Jezusa i odkrywamy na nowo budzące się życie.

♦  Impulsy,

♦ Wielkanocne łamigłówki dla dzieci,

♦ możliwość wypicia świątecznej kawy,

♦ okazja, by doświadczyć wiosny i

♦ zapalić świecę wielkanocną w intencji pokoju w kaplicy szensztackiej,

♦ otrzymać małą niespodziankę …

   – to wszystko sprawia, że ten szlak staje się bogatym doświadczeniem!

Wydarzenia biblijne, przedstawione przy pomocy małych figurek w Centrum Konferencyjnym zachęcają w tym roku już w czasie Wielkiego Tygodnia, do głębszego przeżycia tego szczególnego czasu.

  

On ŻYJE – Słuchaj JEGO głosu!

Maryjo, jesteś wielka Bogiem,
On jest przy Tobie, mówi do Ciebie.
W przymierzu pomagasz ufać:

ON żyje. Słuchaj JEGO głosu;
ON żyje – i jest tu dla ciebie.

Maryjo, jesteś otwarta na Boga,
słuchasz Go, chcesz Go zrozumieć.
W przymierzu zapraszasz nas:

ON żyje. Słuchaj JEGO głosu;
ON żyje – i jest tu dla ciebie.

Maryjo, Ty  zastanawiasz się,
co Bóg mówi do Ciebie. Dajesz Mu swoje “tak”.
W przymierzu dajesz nam odwagę:

ON żyje. Słuchaj JEGO głosu;
ON żyje – i jest tu dla ciebie.

Maryjo, wyruszasz w drogę.
Bóg, który Cię prowadzi, działa przez Ciebie.
W przymierzu zabierasz nas ze sobą:

ON żyje. Słuchaj JEGO głosu;
ON żyje – i jest tu dla ciebie.

Maryjo, każdy, kto Cię spotyka, czuje to:
Bóg jest Twoją ostoją, On jest Twoją siłą.
W przymierzu wołasz do nas:

ON żyje. Słuchaj JEGO głosu;
ON żyje – i jest tu dla ciebie.

Maryjo, gdziekolwiek jesteśmy,
cokolwiek robimy: Ty jesteś z nami.
W przymierzu przypominasz nam:

ON żyje. Słuchaj JEGO głosu;
ON żyje – i jest tu dla ciebie.

Tekst: M. Caja Bernhard,
Szensztacki Ruch Kobiet i Matek

 

ER lebt – Hör auf SEINE Stimme – MP3 pobierz:

 

Modlitwa wielkanocna

Królowo nieba, wesel się, alleluja,
Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja,
Zmartwychpowstał, jak powiedział, alleluja.
Módl się za nami do Boga. Alleluja.

P.  Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja.
W.  Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja!

P.  Módlmy się: Boże, Ty przez zmartwychwstanie Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, przywróciłeś radość światu, spraw, abyśmy przez Jego Matkę, Dziewicę Maryję, osiągnęli szczęście życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W.  Amen.

Fotos: S M. Felicia Hirscher